Description

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med
prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger og casebaseret problemløsning, der inkluderer gruppearbejde for de studerende, der også indstiller sig til eksamen som gruppe på basis af en case med relation til fagområdet.
Eksamensformen kombinerer en skriftlig casebeskrivelse med en mundtlig dialog om det beskrevne.
Period02/09/201229/02/2020
Target groupBachelor
ECTS credits10 ECTS