Description

Den studerende får de nødvendige redskaber til at anvende centrale
statistiske metoder ved indsamling
og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af
finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design
af modeller og g
ennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkt
Period01/09/201730/01/2018
Target groupOther
ECTS credits10 ECTS