Description

Vejledning for Bachelor Projekt på Cand.Negot for 3 studerende

Bachelorprojektet er en selvstændig hjemmeopgave, der vægter 15 ECTS og er placeret på det sidste år af bacheloruddannelsen.
I bachelorprojektet får de studerene mulighed for at arbejde akademisk med et afgrænset fagligt emne, som de selv har valgt. I bachelorprojektet skal de studerende bl.a. kunne:
- afgrænse og definere et emne for bachelorprojektet og med udgangspunkt heri formulere en klar problemstilling.
- undersøge, analysere og diskutere problemstillingen ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder.
- tage kritisk stilling til benyttede kilder og kvalificeret kunne redegøre for relevant forskningslitteratur.
- evaluere og revidere egne metodiske og teoretiske tilgange.
Period01/02/202030/06/2020
Target groupBachelor
ECTS credits15 ECTS