Description

Vejledning i forbindelse med bachelor projekt på HA på Syddansk Universitet for 4 studerende.

Bachelorprojektet afslutter uddannelsen. Det er fagets overordnede formål, at den studerende gennem projektarbejde opnår kompetencer til, på en etisk ansvarlig måde, selvstændigt og professionelt at bidrage til håndteringen af komplekse og udviklingsorienterede problemer indenfor et eller flere af de erhvervsøkonomiske fagområder. Heri indgår, at den studerende opnår kompetencer til at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forbindelse med løsning af en konkret problemstilling. Desuden indgår, at den studerende får færdighed i at anvende den viden og de færdigheder, der er opnået i løbet af studiet til vurdering og løsning af komplekse erhvervsøkonomiske problemstillinger. Endelig skal den studerende opnå færdighed i at formidle problemstillinger og løsninger til såvel fagfæller som andre interessenter.
Period01/02/202030/06/2020
Target groupBachelor
ECTS credits20 ECTS