Description

Jeg har mulighed for at deltage i to projekter. Det ene projekt omhandler de
afsluJende faser i forbindelse med lancering af et nyt produkt. Her vil jeg kunne være
ansvarlig for formidling af produktet .l mulige kunder. Der vil ligeledes i deJe projekt
være fokus på branding og forretningssamarbejde.
Derudover er vil det være muligt at følge opstarten af lanceringen af et andet nyt
produkt. Her vil der især være fokus på forbrugerundersøgelse og
markedskommunika.on.
Jeg ser at det vil være ideelt at bruge metoder og teori lært fra kurser på SDU .l at
løse opgaverne i disse to projekter. Til opstartsprojektet vil det især omhandle
kommunika.on og analyse af forbrugerundersøgelser. Materiale fra kurserne Market
Ethnography og Consump.on Studies vil være relevant. Eksempler på liJeratur
kunne være:
Belk, Fischer, Kozinets. "Qualita.ve Consumer and Marke.ng Ressearch“, Lo
Angeles/London/NewDehli: Sage.
Arnould, Eric J. and Craig J. Thompson (2005), “Consumer Culture Theory (CCT):
Twenty Years of Research,” Journal of Consumer Research, vol. 31 (4), 868-881.
Til projektet omhandlende de afsluJende faser af lanceringen af et nyt produkt vil
det især være relevant at bruge kompetencer opnået gennem kurser som Marke.ng
Theory og Research on Digital Communica.on and Networks. Forslag .l metoder, der
kan bruges, kan være med inspira.on fra følgende liJeratur:
Hackley, Chris (2013). Marke.ng in Context. Segng the Scene.
Iyengar, Raghuram, Christophe Van der Bulte and Thomas W. Valente (2011),
“Opinion Leadership and Social Contagion in New ‘Product Diffusion,” Marke.ng
Science, 30 (2), 195-212.
Derudover vil jeg følge kurset Project Management and the Consultant Role. Jeg er af
den overbevisning, at der i deJe kursus vil være metoder og liJeratur, der kan være
relevante for begge projekter.
Period01/08/201831/01/2019
Target groupMaster
ECTS credits20 ECTS