Antropocæne æstetikker - kunst og litteratur efter verdens undergang

Teaching

Description

Kandidatkursus i faget "Tematisk litteraturlæsning# på Litteraturvidenskab, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. 18 kursusdeltagere. Afsluttet med mundtlig eksamen. Censor: Rune Graulund.

Kursuspræsentation: Klimaet rører på sig. Materialiteten presser sig på. Økologiske kulturstudier og nymaterialismen hævder, at forståelser formuleret ud fra socialkonstruktivistiske perspektiver ikke er fyldestgørende til at gribe den menneskelige virkelighed præget som den er af konfrontationer med fænomener, der ligger udenfor det sproglige fællesskab. Teorierne opfordrer til gentænkning af en række strukturer, der gennemsyrer de vestlige samfund – ikke mindst når det gælder litteratur og kunst.
På kurset vil vi beskæftige os med teorier, der behandler forholdet mellem menneske, materialitet og miljø. Teorierne vil dels blive læst i et historisk perspektiv dels diskuteret i forhold til aktuel litteratur og billedkunst. Teorierne omfatter bl.a.: økokritik, økoæstetik, mørk økologi, økofeminisme nymaterialisme, spekulativ realisme, objekt-orienteret ontologi, posthumanisme og det antropocæne. Af litteratur vil vi bl.a. læse: Lars Skinnebach, Theis Ørntoft, Amalie Smith, Stine Piilgaard, Olga Ravn, Bjørn Rasmussen, Morten Chemnitz og Asta Olivia Nordenhof.
Period02/02/201511/05/2015
Target groupMaster
ECTS credits10 ECTS