Description

Formålet med kemiundervisningen er at give en basisviden der skal danne grundlag for undervisning på det videre studium inden for de ingeniørmæssige fag.
Studerende skal kunne:

beskrive atomers opbygning og grundstoffers placering i det periodiske system
beskrive bindinger mellem atomer
redegøre for kemiske reaktioner mellem ion-forbindelser
redegøre for kemiske reaktioner mellem molekyler

I forbindelse med opskrivning af reaktionsskemaer:

gøre rede for fældningsreaktioner og deres anvendelse
give eksempler på de organiske reaktionstyper substitution, addition, elimination og polymerisation
beskrive endoterme og exoterme reaktioner, herunder eksempler på forbrændingsreaktioner

I forbindelse med stofkemi:

beskrive de teknisk-kemiske emner olie- og naturgasproduktion, opløsningsmidler og polymere forbindelser (PE, PP og PVC)
give eksempler på luft- og vandforurening og følgevirkninger heraf.
Period01/08/2018 → …