Description

Forlængelsen af levetiden er generelt ikke blevet fulgt op af en bedre livskvalitet, siger Knud Juel, der er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed under Syddansk Universitet.

I dag er den gennemsnitlige levealder i Danmark 82,9 år for kvinder og 79 år for mænd. Men ifølge Kaare Christensen, der er leder af Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet i Odense, viser den kun et øjebliksbillede af, hvor længe folk her i landet lever, hvis dødeligheden i alle aldersgrupper forbliver uændret.

- Den faktiske levealder er et vanskeligere begreb. Når man taler om, at vi lever længere, gælder det alle indkomstgrupper, men det er den fjerdedel af befolkningen med den bedste økonomi, som nyder mest godt af det. Forskellen på, hvor længe de i toppen og de bunden af indkomstfordelingen lever, er blevet øget, siger Kaare Christensen.

- En af årsagerne er en uheldig kombination af, at de som har den mindste indkomst på arbejdsmarkedet ofte også har det fysisk hårdeste arbejde og en mere uhensigtsmæssig livsstil som for eksempel rygning, siger han.

Period29. May 2019 → 30. May 2019

Media contributions

3

Media contributions