Redningen af vandmiljøet er udsat på ubestemt tid

Press/Media: Press / Media

Description

Med regeringens landbrugspakke vil vi heller ikke være i mål, når der er gået 40 år, frygter forsker. Hvis politikerne alligevel vedtager pakken, lurer et sagsanlæg fra EU »Idag opfylder alene to ud af 119 kystvandområder målet om god økologisk tilstand.« Det er ifølge miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) den faktiske tilstand for det danske havmiljø, 30 år efter den ballade om de døde hummere i Kattegat, som startede slagsmålet om iltsvind og udledning af kvælstof til søer, åer og havet omkring Danmark. ... I tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab har biologen Mogens Flindt, Biologisk Institut på Syddansk Universitet, sammen med kolleger beskrevet, hvordan der på bunden af Odense Fjord i tiden før de første vandmiljøplaner blev lejret så meget organisk sediment, at vandet endnu i dag er uklart af sedimentpartikler - det hindrer lysets nedtrængen og dermed den genetablering af ålegræs, der kunne have bragt fjorden tilbage til god økologisk tilstand. ... Tilsvarende opererer pakken med såkaldt ' målrettet regulering', hvor landmænd på robuste jorde får lov at gøde og udlede mere, mens andre på følsomme jorde skal udlede mindre end nu. Men denne individuelle regulering - som i princippet støttes af både forskere og grønne organisationer - vil man først tage hul på senere, så den begynder at virke på kvælstofudledningen fra 2019. Dertil kan komme et større slagsmål internt i landbruget. »Det bliver en meget stor udfordring for landbruget at sikre et system, der leverer økonomisk kompensation til dem, der må udlede mindre, fra dem, der må udlede mere,« påpeger Stiig Markager. ... Baseline-effekten har Aarhus Universitet estimeret som en bestillingsopgave fra Naturstyrelsen, men den er ifølge de involverede forskere »bestilt gennemført på meget kort tid« og rummer en lang række usikkerheder.
Period17. Feb 2016

Media coverage

1

Media coverage

  • TitleRedningen af vandmiljøet er udsat på ubestemt tid
    Media name/outletInformation
    Date17/02/2016
    Producer/AuthorJørgen Steen Nielsen
    PersonsMogens Flindt