Description

30 sygeplejersker, jordemødre og fysio/ergoterapeuter er i gang med at forske på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Målet er at optimere plejen og behandlingen for patienterne og at gøre det mere attraktivt at arbejde som sygeplejerske.

Period4. Mar 2022

Media coverage

1

Media coverage