Description

Karen Andersen-Ranberg, ph.d. og specialeansvarlig overlæge på geriatrisk afd., Odense Universitetshospital (OUH), er udnævnt til professor i geriatri ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU). Hun er cand.med. fra Københavns Universitet og har siden 2001 været ansat som specialeansvarlig overlæge ved geriatrisk afd. ved OUH. Siden 2002 har hun været tilknyttet den europæiske aldringsundersøgelse survey on health, ageing and retirement in Europe (SHARE). Her leder hun den danske deltagelse, er health area coordinator for hele undersøgelsen og leder SHARE-Biobanken. Derudover er hun bl.a. medlem af Dansk Selskab for Geriatris kursusudvalg og delkursusleder for det specialespecifikke kursus i Gerontologi for kommende speciallæger i intern medicin: geriatri. Som professor vil Karen Andersen-Ranberg sammen med forskningsleder, overlæge og ph.d. Jesper Ryg og adjungeret professor Tahir Masud videreudvikle den geriatriske forskning ved OUH og SDU.

Period6. Apr 2017

Media contributions

1

Media contributions