Dansk studie finder prognostiske markører for æggestokkræft

Press/Media: Press / Media

Description

ASCO: Niveauet af T-celler og NK-celler kan bruges til at sige noget om, hvordan det vil gå patienter med æggestokkræft.

Sådan lyder konklusionen i et dansk studie, som blev præsenteret på en poster på ASCO 2019 lørdag (Abstrakt 2625).

I studiet har de danske forskere, med Jon Roikjær Henriksen fra Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, i spidsen, undersøgt forskellige immunologiske markører og deres relation til prognosen for æggestokkræftpatienter. Forskerne har undersøgt, hvordan det er gået alle de kvinder, som blev diagnosticeret med æggestokkræft i Danmark i 2005, og set på, om kvindernes niveauer af T-celler, NK-celler, PD-L1 og neutrofile granulocytter (NG) havde betydning for deres overlevelse. Immunohistokemisk farvning blev udført på tumorvæv fra i alt 412 patienter, og der blev anvendt antistoffer til PD-L1, T-celler (CD8), NG (CD66b) og NK-celler (CD57). Celletæthed blev analyseret under anvendelse af en digital billedanalysemetode. Studiets primære endemål var samlet overlevelse (OS).

Studiets resultater viser, at patienter med højt niveau af T-celler eller højt niveau af NK-celler levede længere. Dette var statistisk signifikant når man tog højde for alle kendte prognostiske faktorer. Denne tendens sås også ved PD-L1, selvom resultatet her kun var grænsesignifikant. Niveauet af NG viste sig ikke at have en prognostisk betydning.

”Det giver et godt billede af, at det ikke er sort-hvidt. Det er desværre ikke sådan, at der er en enkelt markør, som kan forudsige præcist, hvilken behandling patienten skal have, eller hvordan det kommer til at gå hende. Det er nok et sammensurium af forskellige ting, men studiets resultater viser, at det immunologiske billede generelt har stor indflydelse på prognosen, og at NK-cellers rolle ikke må overses,” siger medforfatter på studiet læge Caroline Brenner Thomsen fra Onkologisk Afdeling på Vejle Sygehus.

Resultaterne viste, at OS for patienter med et højt niveau af tumorinfiltrerende T-celler var 37 måneder, mens den var 25 måneder for patienter med et lavt niveau. Median OS hos patienter med et højt niveau af tumorinfiltrerende NK-celler var 45 måneder, mod 29 måneder hos patienter med et lavt niveau.

Caroline Brenner Thomsen håber, at resultaterne får betydning for udviklingen af immunterapi mod æggestokkræft og fortæller, at der var mange interesserede ved posterpræsentationen, som hun stod for, fordi Jon Roikjær Henriksen var blevet forhindret. Hun fik blandt andet besøg af en del medicinalfirmaer, som især spurgte til NK-celler, der er et område, der er i hastig udvikling inden for flere diagnosegrupper. Firmaerne gav udtryk for, at de gerne vil samarbejde om udvikling af markører for NK-celler og NK-celleterapi.

Caroline Brenner Thomsen fik ved præsentationen også besøg af en amerikansk læge, som for et par måneder siden havde haft besøg af politikere fra de fem regioner i Danmark vedrørende NK-celleterapi. Den amerikanske læge besøger Danmark til efteråret og vil meget gerne tale med de danske forskere om et samarbejde, fortæller Caroline Brenner Thomsen.

Period2. Jun 2019

Media coverage

1

Media coverage