Vertebral fractures - crucial and easily missed

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

De seneste år er undersøgelse for vertebrale kompressionsfrakturer ved hjælp af lateraloptagelse af columna med DXA blevet tilgængelig i de fleste af landets osteoporoseklinikker og på et stort antal medicinske eller klinisk fysiologiske afdelinger. Billedkvaliteten er blevet betydelig bedre end tidligere og undersøgelses- og analysetiden er også blevet reduceret. Det er en udvikling, der hilses velkommen af mange klinikere, fordi adgangen til røntgenbilleder kan være besværlig og fordi strålehygiejniske hensyn taler imod at bruge columnarøntgen til at undersøge på vide indikationer for vertebrale kompressionsfrakturer hos patienter med osteoporose. Imidlertid er der ikke klarhed over hvordan metoden bruges bedst, hvilke patientkategorier der skal prioriteres og om positive fund altid skal suppleres med røntgenundersøgelse. Det var derfor relevant at arrangere et møde som i bredere forstand diskuterede hvordan man kan identificere patienten med vertebrale frakturer, både ud fra ren klinik og anamnese, ud fra nye risikoalgoritmer og ud fra bedst mulig anvendelse af ny teknologi. Identifikation af en vertebral kompressionsfraktur er efter min opfattelse den vigtigste handling overhovedet hos en osteoporosepatient. Det skyldes at det er en stærk prognostisk faktor (som giver information i tillæg til BMD alene), at patienten med rygsammenfald skal rådes til særlige hensyn i dagligdagen, at der kan være brug for målrettet fysioterapivejledning og at patienten kan være kandidat til knogleanabol behandling. På det sidste er prisen på osteoporosemedicin faldet og samtidig har vi set en stigning i antallet af patienter i behandling for osteoporose i Danmark, således at mere end 70.000 af de skønnet 400.000 osteoporosepatienter er i behandling. Det vides ikke hvor stor en andel af de behandlede der er undersøgt for tilstedeværelsen af vertebrale kompressionsfrakturer.

Nycomed har taget initiativet til dette videnskabelige møde for osteoporosespecialister, hvor det har været muligt at invitere danske og udenlandske eksperter til at give hvert deres bud på, hvordan man i den daglige klinik på en rationel måde kan identificere patienten med vertebrale kompressionsfrakturer som led i osteoporose.

Period2. Nov 2009
Event titleVertebral fractures - crucial and easily missed
Event typeConference
OrganiserNycomed Danmark
LocationNyborg