Universitetskanslersämbetets utvärdering av förskollärar- och grundlärarutbildningar med inriktning fritidshem, förskoleklass och åk 1-3 och åk 4-6

Stanek, A. H. (Advisor)

Activity: Public and private sector consultationPublic sector consultancy

PeriodJun 2018Oct 2018
Work forUniversitetskanslersämbetets utvärdering, Sweden