Ukendt (External organisation)

Lars Bo Løfgreen (Member)

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

Original og kopi - kunsten og dens reproducerbarhed

Med den tiltagende og stadig mere udbredte tendens til en digitalisering af alt forhåndenværende er kunsten, dens produktionsbetingelser og vores tilgang til den under markant forandring. Som en følge af den moderne tids medialisering af kunstværket er forskellen mellem kopi og originalitet i dag næsten opløst, og med denne radikalisering af de tendenser, som Benjamin iagttog i sit hovedværk fra 1936 (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit) er spørgsmålet, om det stadig er muligt og formålstjenligt at holde kopi adskilt fra original og videre, hvilke implikationer dette vil medføre for kunsten.

 

Kurset vil veksle mellem en teoretisk og en praktisk behandling af spørgsmålet. Det teoretiske udgangspunkt vil være en overordnet præsentation af forholdet mellem original og kopi fra antikkens forestillinger (Ciceros Pro A. Licinio Archia poeta oratio), over udviklingen af originalitetstanken inden for fransk doctrine classique (Rapin) og tysk Weimarer Klassik (Schiller) til den tidlige, historiske avantgardes bud på en rekonfiguration af forholdet mellem de to begreber. Praktisk vil dette vue skabe grundlag for arbejdet med den virtuelle forankring og organisering af kunstværket inden for en digital kontekst (i.e. Googles digitaliseringsprojekt, virtuelle museer og YouTube). Hvor er problemstillingerne inden for digital distribution og produktion/hvor står forholdet mellem original og kopi i dag?
Period1. Feb 20071. Jul 2007
Held atUkendt, Denmark