University of Southern Denmark (External organisation)

Troels Michael Lilja (Chairman)

Activity: MembershipBoard duties in companies, associations, or public organisations

Description

Det Selskabsretlige Karrierenetværk

Fokus i det selskabsretlige karrierenetværk er faglig opdatering, sparring og videndeling. Når medlemmerne af netværket mødes, er en eller flere netværksmedlemmer ansvarlig for at holde et oplæg om interessante problemstillinger inden for selskabsrettens område – primært med fokus på nyheder. Indlægget kan evt. holdes af en udefrakommende, hvis der er en god grund til det. Efter indlægget vil der være mulighed for spørgsmål, drøftelser og sparring.

Tovholder
Lektor Troels Michael Lilja er netværkets tovholder, der sørger for at indkalde til netværksmøder og finde oplægsholdere fra gang til gang. Tovholderen sender indkaldelse og dagsorden ud i god tid, og får – evt. i samarbejde med oplægsholder – arrangeret efterfølgende spisning for dem, som måtte have lyst til det.

Mødefrekvens
3-4 gange om året

Mødelængde
Ca. 3 timer

Mødetidspunkt
Mødetidspunktet aftales fra gang til gang. Vi drager fælles erfaringer om, hvordan det bedst kan passes ind i hverdagen.

Mødested
Som udgangspunkt er mødestedet på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Hvis en stor del af karrierenetværkets medlemmer har base i andre dele af landet, kan mødestedet flyttes til et andet sted. Hvis et netværksmedlem gerne vil være vært ved et netværksmøde, afholdes netværksmødet på et sted efter nærmere aftale.

Nyhedsbrev
Til at begynde med vil der ikke være et decideret nyhedsbrev knyttet til karrierenetværket. Hvis behovet viser sig, kan vi indføre det på længere sigt.

Hjemmeside
Der er oprettet en hjemmeside som underside til www.sdu.dk/jura med information om kommende arrangementer i netværket og billeder og informationer fra tidligere arrangementer. Som supplement til hjemmesiden er der ligeledes oprettet en Facebook-gruppe, som medlemmerne kan bruge til at kommunikere om netværket eller om særlige problemstillinger, der ikke kan vente til det kommende netværksmøde. Facebook-gruppen skal kun være tilgængelig for medlemmer af karrierenetværket, og vil således ikke være offentligt tilgængelig.

Sociale arrangementer
Det behøver ikke altid at være et fagligt oplæg, der danner rammen om et fælles møde. Såfremt netværkets medlemmer ytrer ønske om, at der afholdes netværksmøder, hvor den faglige sparring består i mere uformel netværkssnak over en middag eller lignende, vil dette også kunne ske i netværkets regi. Sådanne arrangementer vil dog skulle betales af netværksmedlemmerne selv (no host).

Tovholder Lektor Troels Michael Lilja er netværkets tovholder, der sørger for at indkalde til netværksmøder og finde oplægsholdere fra gang til gang. Tovholderen sender indkaldelse og dagsorden ud i god tid, og får – evt. i samarbejde med oplægsholder – arrangeret efterfølgende spisning for dem, som måtte have lyst til det.

Body type: Alumnenetværk
Period2. Nov 2011 → …
Held atUniversity of Southern Denmark, Denmark