specialecensor på AAU

Norlyk, B. (Censor)

Activity: Examination and external supervisionExamination

Description

specialer om medarbejderinvolvering
Period9. Jan 2015
Examinee