Sommerens opgavestiller og censor i transfusionsmedicin til OSCE-eksamen, Syddansk Universitet

Activity: Examination and external supervisionInternal examination

PeriodJun 2017