Skriv!Les! 2013 - utvikling av skriving og lesing

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Description

Antaget abstract til paperfremlæggelse i symposium: Skriveridentitet og fagligt samspil Peter Hobel, adjunkt, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Fokus i denne præsentation er på, hvilke mulige selvheder (Ivanic 1998) en kursist tilbydes i problemorienteret fagligt samspil, og hvilken skriveridentitet hun udvikler. I de gymnasiale uddannelser i Danmark har fagligt samspil, det vil sige interdisciplinaritet eller tværfaglighed, været obligatorisk siden 2005. I præsentationen fremlægges fund fra et delprojekt under forskningsprojektet Faglighed og Skriftlighed. Delprojektet indskriver sig i Faglighed og Skriftlighed’s sociokulturelle teoriramme og etnografiske design, og data fra delprojektet vil blive analyseret ved hjælp af de modeller, der er udviklet i dette projekt (Krogh og Hobel 2012). HF-kursisten Mette er blevet fulgt på HF-skolen gennem to år i de to obligatoriske faglige samspilsgrupper: den naturvidenskabelige gruppe (geografi, kemi og biologi) og kultur- og samfundsfagsgruppen (historie, samfundsfag og religion). Data er lærernes skriveordrer til skrivning i timerne og skriveordrer til hjemmeopgaver, Mettes hjemmeopgaver og lærernes skriftlige respons til disse. Endvidere interviews med Mette om hendes opgaver og hendes skriveridentifikationer og endelig observationsnoter og feltkommentarer. Præsentationen tager sit udgangspunkt i en analyse af, hvilke samspils- og skriftlighedsdiskurser der kommer til udtryk i læreplan for kultur- og samfundsfagsgruppen, og hvordan de rekontekstualiseres i den lærerfaglige skriftkultur (Krogh og Hobel 2012) på HF-skolen. Denne skriftkultur vil blive undersøgt nærmere gennem en analyse af de skriveordrer, lærerne giver i forbindelse med skriveaktiviteter i timerne. Analysen giver et foreløbigt bud på, hvilke mulige selvheder kursisterne tilbydes i det skriftlige arbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen. I forlængelse deraf vil jeg diskutere, hvilke mulige selvheder Mette tilbydes i forbindelse med en hjemmeopgave, hvordan Mette anvender skrivning som medierende værkstøj (Wertsch 2007) i fagligt samspil, og hvordan hun gennem sin skriftbrug forhandler sig til rette med lærerne om, hvilken skriveridentitet der er anerkendelsesværdig i kultur- og samfundsfagsgruppen. Med privilegeringen af kursistperspektivet og med fokus på, hvordan kursister lærer sig skrivning gennem fag, lægger præsentationen op til en diskussion af dannelsespotentialet i skrivning i fagligt samspil. Ivanič, R. (1998): Writing and identity. The discoursal construction of identity in academic writing. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Krogh, E. og Hobel, P. (2012): ”Årets bedste opgave”: en analyse af en elevtekst i dens kontekst. In: Matre, S.; Sjøhelle, D. K. og Solheim, R. (red.): Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Side 137-150. Oslo: Universitetsforlaget. Wertsch, J. A. (2007): Mediation. In: Daniels, H.; Cole, M. & Wertsch, J. A.: The Cambridge Companion to Vygotsky. Side 178-192. Cambridge: Cambridge University Press.
Period8. May 2013
Event titleSkriv!Les! 2013 - utvikling av skriving og lesing
Event typeConference
LocationTrondheim, Norway