Rhetorical Citizenship (External organisation)

  • Christine Isager (Member)

Activity: MembershipBoard duties in companies, associations, or public organisations

Description

Netværkets overordnede formål er at udforske medborgerskab som et retorisk-kommunikativt fænomen - især med henblik på de spørgsmål som idealet om demokratisk debat og dennes mangeartede manifestationer rejser.

Projektet vil fokusere på praktiske, ideologiske og etiske perspektiver i den offentlige diskurs i en tid præget af eksplosiv udvikling i informationsstrømmen og kommunikationsmedier - alt imens samfundet segmenteres stadig mere på baggrund af bl.a. uddannelse, etnicitet, geografi, køn, kultur og alder.

Vi stiller grundlagsspørgsmål som: Hvordan opnår man en talerposition? Hvad kendetegner en konstruktiv talerposition? Hvilke forventninger er der til den offentlige debats funktion? Hvordan håndterer man uenighed konstruktivt? Hvilke barrierer er der for at komme til orde i den offentlige debat? Vi spørger til hvordan retorisk medborgerskab kan manifestere sig, hvilke samlende kendetegn og hvilke lokale variationer det kunne have, og hvilke samfundsmæssige interesser der ligger i at interessere sig for medborgerskab som et retorisk fænomen.


Navn: Medlem

Body type: Forskernetværk
Period1. Sep 20072009
Held atRhetorical Citizenship
Degree of RecognitionInternational