Projekt: Rethink Resources: Partnerskab om Innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign

Grüttner, H. (Advisor)

Activity: Public and private sector consultationConsultancy

Description

Innovationscentret skal fremtidssikre at danske produktionsvirksomheder får et forspring indenfor genanvendelsesvenligt design, benyttelse af lukkede kredsløb
med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag, samt produkter der nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien. Den danske genvindingsindustri opnår en højere genanvendelseseffektivitet og en forbedret
behandlingsøkonomi via et optimeret samarbejde med producenternes designafdelinger. Samarbejdet vil blive faciliteret af centret gennem udvikling af værktøjer, workshops, showrooms og målrettede virksomhedscases.
PeriodMar 2014Mar 2016
Work forProjektet udføres med støtte fra Miljøstyrelsen, Denmark