Projekt: EnergiPlus Spildevandsrensning

Grüttner, H. (Advisor)

Activity: Public and private sector consultationConsultancy

Description

At afprøve et koncept for rensning og udnyttelse af energiindholdet i højtbelastet industrispildevand ved anvendelse af en nyudviklet anaerob membran-bioreaktor med netto energioverskud.

Projektkoordinator SDU
PeriodJan 2014Dec 2016
Work forProjektet udføres med støtte fra Miljøstyrelsen (Program for Grøn Teknologi), Denmark