The Peak-Interview as a coaching-method

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Den ressourceorienterede anerkendende tilgang til coaching vinder frem og erstatter den hidtil problemorienterede tilgang, fordi det er nutidigt og effektivt coaching-redskab til håndtering af øjeblikkets og fremtidens udfordringer. En nydudviklet teknik "Peak-interwiewet" er et eksempel herpå. Peakinterviewet er inspireret af Stern´s "Det nuværende øjeblik"  og Antonovsky´s "Helbredets mysterier" ved OAS. Et centralt element heri er  Bodynamics terapiredskab "Bodyknot".

Samlet set forener Peak-interviewet det kognitive med det kropslige, hvorved fokuspersonen får styrket sin bevidsthed om sine ressourcer og får styrket sit mod til at håndtere udfordringen.


Emneord: Coaching, ressourceorientering, anerkendende tilgang, Peak-Interview
Period10. May 2010
Event titleThe Peak-Interview as a coaching-method
Event typeConference
LocationInternational Business academy IBA, Kolding, Denmark