Overførsel af viden i global produktion og Vedligehold af offshore vindkraft: Forskningens Døgn

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Viden i produktion. En del viden i fremstillingsvirksomheder kan udtrykkes i fx data og information. Det gør det let at dele. Tavs viden udgør derimod en langt større andel og er langt sværere at dele og overføre til andre.
Offshore vindkraft er i rivende udvikling. Der etableres nye vindmølleparker langt til søs overalt i verden. Foredraget har fokus på, hvordan vindkraftanlæg kan vedligeholdes i op til 25 år, når anlægget er placeret på havet i et voldsomt miljø. Én ting er at etablere en offshore vindmøllepark, noget andet er at vedligeholde den. Vedligehold udgør i dag op mod 30 % af omkostningerne ved etableringen af en park.
Foredraget omhandler forskning indenfor begge områder.


Oplæg hos SIMAC, Svendborg
Period23. Apr 2015
Held atUnknown external organisation, Unknown