medlem af ”Udvalg vedrørende faglig udvikling i almen praksis” (External organisation)

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

der dels konkret skal anvise, hvordan overenskomsten mellem de praktiserende lægers organisation og Sygesikringens Forhandlingsudvalg skal udmøntes, dels selvstændigt tage initiativ til at komme med forslag til ændring af Landsoverenskomsten (udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og af de Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.).
Period20062010
Held atmedlem af ”Udvalg vedrørende faglig udvikling i almen praksis”