Medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandling af Sif Gudbrandsdottir

Barington, T. (Censor)

Activity: Examination

Period1. Sep 2013
ExamineeSif Gudbrandsdottir
Examination held atUniversity of Copenhagen