Kræftens Bekæmpelse (External organisation)

la Cour, K. (Member)

Activity: MembershipMembership of commitees, commissions, boards, councils, associations, organisations, or similar

Description

National arbejdsgruppe vedrørende evidensbaseret rehabilitering efter kræft

Kræftens Bekæmpelse har vedtaget nye strategiske mål frem mod 2020. Det er et mål, at viden i højere grad skal omsættes til handling og mærkbare forbedringer for kræftpatienter. Et af delmålene er at fremme effektiv overførsel af forskningsresultater til individtilpasset rehabilitering for kræftpatienter. Målsætningen er, at individtilpasset rehabilitering bliver en uadskillelig del af kræftbehandlingen på alle landets kræftafdelinger, og at kræftpatienter tilbydes opfølgende, individtilpasset rehabilitering tæt på eget hjem med den nødvendige kommunale støtte. Kræftens Bekæmpelse har konsulteret danske eksperter For at understøtte, at den bedst tilgængelige viden kommer i spil, har Kræftens Bekæmpelse konsulteret og inviteret danske eksperter til en møderække i 2014 med henblik på at drøfte praksis og den bedst tilgængelige viden om rehabilitering efter kræft. Medlemmerne af arbejdsgruppen fremgår af bilag 1. (Anbefalingerne i denne rapport bygger på drøftelser i arbejdsgruppen, men er ikke nødvendigvis udtryk for konsensus i arbejdsgruppen).

Body type: Patient Organisation
PeriodMar 2014Nov 2014
Held atKræftens Bekæmpelse, Denmark