Korttidsresultater, præparatkvalitet og foreløbige overlevelsesdata i en serie af åbne, udvidede højresidige hemikolektomier med CME kirurgi for koloncancer. Et single-center studie af en prospektiv gruppe af selekterede patienter, udeladende de ældste og mest skrøbelige patienter.

Activity: Talks and presentationsConference presentations

Period1. Nov 2019
Event titleDansk Kirurgisk Selskabs Årsmøde 2019
Event typeConference
LocationKøbenhavn, Denmark