KOL og betablokkere: Er hjertemedicin også lungemedicin?

Daniel Bech Rasmussen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en folkesygdom i Danmark, og KOL er hyppigt ledsaget af koronarsygdom, arrytmi og hjertesvigt. Ved disse sygdomme er betablokkere typisk standardbehandling, men KOL-patienter er alligevel underbehandlede.
Retrospektive studier tyder på at betablokkerbehandling hos KOL-patienter er associeret med reduceret mortalitet og færre exacerbation af KOL. Studierne er imidlertid forbundet med risiko for bias og confounding. Det synes dog biologisk plausibelt at betablokkere reelt kan have en gavnlig effekt ved KOL. Der er derfor brug for yderligere forskning på området.
Formålet med studiet er at undersøge prævalensen af betablokkerbehandling hos KOL-patienter, og om behandlingen kan reducere mortalitet og exacerbationer.
Studiet er et stort, prospektivt kohortestudie med data fra danske registre og befolkningsundersøgelser hvor patienterne er systematisk undersøgt.

Foredrag om igangværende ph.d.-projekt
Period11. Jun 2016
Event typeSeminar
LocationKorsør, Denmark