Fra Holsten til Helmand (1945-2010),

Friis, T. W. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Foredrag i serien Danmarkshistorien i krig og fred på Folkeuniversitetet i Århus
08/04: Middelalderens militære revolutioner (før 1600), Afdelingsleder, ph.d. i historie Janus Møller Jensen, Nyborg Slot

15/04: Svenskekrigene – Kampen om førsterangen i Norden (1600-1720), Overinspektør ved Museum Sønderjylland Carsten Porskrog Rasmussen, Sønderborg

22/04: Pirater, imperialisme og den første krig for fædrelandet (1720-1814), Lektor i historie Michael Bregnsbo, Syddansk Universitet

29/04: Hvordan en uafgjort og en tabt krig blev til en dansk nationalstat – den dansk-tyske konflikt om Slesvig og Holsten (1830 – 1871), Leder af Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling Peter Yding Brunbech, University College Lillebælt

06/05: Danmark i Tysklands skygge (1872-1945), Forskningsleder Mogens R. Nissen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

13/05: Fra Holsten til Helmand (1945-2010), Lektor i historie Thomas Wegener Friis, Syddansk Universitet

20/05: Danmarks sikkerhedspolitiske udfordringer, Pensioneret brigadegeneral, seniorforsker i militærhistorie Michael Hesselholt Clemmesen, Forsvarsakademiet
Period13. May 2015
Held atUnknown external organisation, Unknown