"Estimation of condition and remaining useful lifetime for oil lubricated machinery in ships". ErhvervsPhD hos CC Jensen A/S bevilget af Styrelsen for Forskning og Innovation (2. runde 2013). Rolle: TEK Innovation kontakt til virksomhed og forskere, samt hjælp til projektudvikling

Grimstrup, M. (Advisor)

Activity: Public and private sector consultationConsultancy

PeriodOct 2013Oct 2016
Work forTEK Innovation; Jens Fich, CC Jensen; René Lynge Eriksen ITI-SDU, Bent Jørgensen IMADA-SDU; Morten Henneberg, ErhvervsPhD studerende, Denmark