Ekstern censor

Hans Mickley (Censor)

Activity: Examination and external supervisionExamination

Description

Ekstern censor ved ankesag i skriftligt integreret, én student.
Period2. Apr 2007
Examinee