Betablokkerbehandling ved KOL: Gennemgang af den nuværende viden på området

Daniel Bech Rasmussen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Betablokkere er velprøvet og billig medicin som typisk er en del af behandlingen ved mange hjertesygdomme. Kronisk obstruktiv lungesygdom, KOL er en folkesygdom, som kan medføre hyppige indlæggelser for opblussen af KOL og øget risiko for at dø tidligt. Det skyldes bl.a. at KOL hyppigt er ledsaget af hjertesygdom, hvor betablokkerbehandling ofte er velbegrundet. Alligevel forekommer der underbehandling med betablokkere til patienter med KOL.
Flere observationelle studier har vist at KOL-patienter som er i betablokkerbehandling har færre tilfælde af opblussen og mindre risiko for at dø tidligt sammenlignet med KOL-patienter som ikke får betablokkerbehandling. Studierne har imidlertid flere metodologiske begrænsninger, bl.a. qua retrospektivt design og utilstrækkelig tilgang til oplysninger om medicinbrug, hvilket umuliggør justering for confoundere samt medfører risiko for immortal time bias. I et enkelt studie, Ekström et al. 2013, fandt man at betablokkerbehandling er forbundet med øget dødelighed ved KOL, hvilket står i kontrast til den øvrige forskning på området, som viser gavnlig effekt af betablokkere. Det pågældende studie er veldesignet og undgår bl.a. immortal time bias ved at bruge tidsafhængige variabler, og studiet har dermed høj intern validitet. Studiepopulationen var imidlertid mere syge end i de øvrige studier, idet patienterne var i iltbehandling pga. svær KOL, og den eksterne validitet er dermed lav.
Der er behov for yderligere forskning på området, enten randomiserede kontrollerede studier eller store kohortestudier fra lande som har centrale medicinregistre, hvor patienterne er systematisk undersøgt og hvor der bruges tidsafhængige variabler.
Period24. Aug 2016
Held atUnknown external organisation, Unknown