Barn (Journal)

Stanek, A. H. (Editor)

Activity: Editorial work and peer reviewEditor of research journalResearch

Description

Med sin tverrfaglige profil bringer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Det geografiske nedslagsfeltet har siden 2000-årgangen vært utvidet. Fra å være et norsk tidsskrift bringes nå nytt om barneforskning i hele Norden. Artiklene trykkes fortrinnsvis på de skandinaviske språkene.
Period1. Jan 2015 → …
Type of journalJournal
ISSN0800-1669