Afraportering af delprojekt i Energi på Havet projektet.: Om regionale virkninger af vindkraftudbygning på mindre øer.

Activity: Public and private sector consultationConsultancy

Description

Beregning af beskæftigelsesmæssige, indkomstmæssige og skattemæssige virknigneer af udbygning af vindkraftaktivitere på øen Rømø i Vadehavet.
Period5. Mar 2012
Work forEnergi på havet, Denmark