AEU Kursus i administration af EU-projekter

Milde, Z. (Participant)

Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses or seminars

Description

Målgruppe: Medarbejdere ved de videregående uddannelsesinstitutioner som er beskæftiget med administration af EU-forskningsprojekter - enten centralt med ansvar for udarbejdelse og implementering af interne regler og procedurer eller decentralt med projekt administration. Kurset er for begyndere, så kendskab til projektregnskaber generelt er ikke en forudsætning for deltagelse omend en fordel. Formål: Kurset har til formål at give et overblik over muligheder for tilskudsfinansiering under EU’ 6. og 7. rammeprogrammer for forskning og udvikling samt at give kursisten et mere detaljeret indblik i de enkelte faser af et EU-forskningsprojekt fra ansøg-ningsfase til endelig afslutning, rapportering og revision. Der fokuseres både på regelsæt og administrativ praksis vedr. denne del af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed (eksterne midler). Det forudsættes, at deltagerne orienterer sig om forholdene på egen institution, så denne viden kan indgå i diskussionerne i gruppearbejdet. Indhold: Viden formidles via en blanding af forelæsning, foredrag og gruppearbejde omfattende bl.a. regelsæt og administrativ praksis for tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, herunder afvikling af EU’s 6. rammeprogram (FP6) for forskning og udvikling. Løbende projektadministration, ansættelser, anskaffelser, regnskaber, budgetopfølgning, koordinatoropgaver, dokumentation (projektmappe) og revision. Indføring i EU’s 7. ramme-program (FP7) - forskelle og ligheder, herunder informationssøgning samt kontakt til EU-kommissionen. Desuden mulighed for eksterne oplæg vedrørende f.eks. forskerens opfattelse af projekt-administration og/eller gæster fra EU-miljøet.
Period1. Sep 20083. Sep 2008
Event typeCourse
LocationMiddelfart, Denmark