Æstetisk dannelse - kulturelt og institutionelt

  • Lars Bo Løfgreen (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsGuest lectures, external teaching and course activities at other universities

Description

Forestillingen om ren humanistisk dannelse er under afvikling. I lyset af de senere års tiltagende fokus på især naturvidenskabens dannelsespotentiale er humaniora - og ikke mindst de æstetiske discipliner - blevet presset på deres særstatus som varetager af et kulturelt traditionsgrundlag og tvunget til at etablere sig på ny. Spørgsmålet på falderebet er, hvad grundlaget er/var for den traditionelle æstetiske dannelse, og hvilke betingelser der i dag er for dens moderne applikation som begreb sidestillet den naturvidenskabelige dannelse. For de æstetiske fag ligger der heri ikke kun et spørgsmål om identitet, men også om didaktik - gennem hvilken tilgang, metode og perspektiv adskiller vi os fra de øvrige discipliner?

 

Selve kurset vil tage form af teoretiske og litterære analyser og ligeligt tage udgangspunkt i de kulturhistoriske problemstillinger og æstetikteoretiske tekster, centrale for ud- og afviklingen af det humanistiske dannelsesbegreb. Gennem tre nedslag vil kurset forsøge at redegøre for dels funderingen af det moderne dannelsesbegreb som et æstetisk begreb udbredt inden for rammerne af det moderne, tyske universitet (Kant, Schiller, Humboldt), dels den tiltagende kritik af begrebet inden for især tysk Fin-de-Siècle-kultur (Nietzsche, Mann, Musil). Endelig vil æstetisk dannelse blive reflekteret i forhold til de senere års forsøg på en udvidelse af begrebets indhold i retning af naturvidenskaben - kan grundlaget for de æstetiske fag fastholdes gennem denne transformation?

 

Undervisningen vil basere sig på diskussionsoplæg og mindre projekter; hvis der er stemning

for det, er der også mulighed for en ekskursion til Berlin. Værker, som man på dansk eller tysk kan orientere sig i inden semestret: Friedrich Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, Thomas Manns Buddenbrooks - Verfall einer Familie, Robert Musils Die Verwirrungen des Zöglings Törleß og Über die ästhetische Erziehung des Menschen af Friedrich Schiller.
Period1. Feb 20071. Jul 2007
Held atAarhus University, Denmark