Ændringer i hørelsen hos klassiske og rytmiske musikere og risikofaktorer herfor.

Schmidt, J. H. (Lecturer)

Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

Description

Formål og Baggrund: Høreskader og subjektive høregener som tinnitus og hyperacusis hos rytmiske musikere er kendt i litteraturen, mens det er mere uafklaret med hensyn til klassiske musikere. Musikerne eksponeres for meget varierende lydtryk, og det er derfor vanskeligt at opnå et præcist billede af den enkelte musikers påvirkning.

Høreskader og subjektive høregener som tinnitus og hyperacusis hos rytmiske musikere er kendt i litteraturen, mens det er mere uafklaret med hensyn til klassiske musikere. Musikerne eksponeres for meget varierende lydtryk, og det er derfor vanskeligt at opnå et præcist billede af den enkelte musikers påvirkning.

Formålet med denne undersøgelse er at beskrive omfanget af hørenedsættelse og subjektive høregener hos professionelle musikere i Danmark. Design: Projektet tager udgangspunkt i en tværsnits-undersøgelse af helbredsforhold blandt ca. 1000 klassiske og rytmiske musikere. Spørgeskemaerne er udsendt og besvaret af 5 landsdelsorkestre, Radiosymfoniorkestret samt Det Kgl. Kapel. Denne undersøgelse er tilrettelagt som et deskriptivt tværsnitsstudie og indeholder spørgsmål om hørelse og lydopfattelse. Der foreligger allerede besvarelser på ca. 350 spørgeskemaer. Alle musikere tilbydes en øre-næse-hals-undersøgelse samt konventionel audiomtri og undersøgelse af frekvensskelneevne på arbejdsstedet. De data, der indsamles omkring hørelidelser hos professionelle musikere, skal danne baggrund for udvælgelse af undergrupper af musikere til nærmere tekniske undersøgelse.

Projektet tager udgangspunkt i en tværsnits-undersøgelse af helbredsforhold blandt ca. 1000 klassiske og rytmiske musikere. Spørgeskemaerne er udsendt og besvaret af 5 landsdelsorkestre, Radiosymfoniorkestret samt Det Kgl. Kapel. Denne undersøgelse er tilrettelagt som et deskriptivt tværsnitsstudie og indeholder spørgsmål om hørelse og lydopfattelse. Der foreligger allerede besvarelser på ca. 350 spørgeskemaer.Alle musikere tilbydes en øre-næse-hals-undersøgelse samt konventionel audiomtri og undersøgelse af frekvensskelneevne på arbejdsstedet. De data, der indsamles omkring hørelidelser hos professionelle musikere, skal danne baggrund for udvælgelse af undergrupper af musikere til nærmere tekniske undersøgelse.

Foreløbige resultater: Der er indkommet ca. 350 besvarelser til spørgeskema-undersøgelsen fra 5 af 7 klassiske symfoniorkestre.

Der er indkommet ca. 350 besvarelser til spørgeskema-undersøgelsen fra 5 af 7 klassiske symfoniorkestre.

Forhåbentligt kan en del af disse data præsenteres på seminaret.

Period5. May 2008
Event titleGRASPH-forskerskoleseminar 5.-6. maj 2008: null
Event typeConference
LocationMiddelfart, Denmark