Vascularized 3D Adipose Spheroids - a Novel Model to Understand Beige Thermogenesis

Laura Ingeborg Davidsen*

*Kontaktforfatter

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Identifikationen af beige fedtceller i hvide fedtvævsdepoter og opdagelsen af aktivt brunt fedtvæv hos mennesker har øget interessen for at forstå celle-signaleringen, der ligger til grund for fysiologiske processer som termogenese. Det stromale vaskulære mikromiljø (niche) påvirker modningen af brune og beige fedtceller, og sammenspillet mellem celler i nichen er fundamentalt for regulering af termogenesen. Dette understreges yderligere af, at fedtcellerne i nichen og det vaskulære netværk er lokaliseret ved siden af hinanden, hvilket gør udviklingen, herunder modningen, af fedtceller og dannelsen af blodkar til forbundne processer. For at afdække det terapeutiske potentiale af beige fedtvæv kræver det teknologiske fremskridt, der tager højde for forskellige faktorer, der påvirker det cellulære mikromiljø og det vaskulære netværk. Nylige fremskridt inden for cellekulturmodeller af fedtvæv muliggør vigtige celle-celle og celle-ekstracellulære matrixinteraktioner og gør dem bedre end 2D cellekulturer til at genskabe det cellulære miljø, man finder i mus. På trods af dette formår aktuelle 3D cellekulturmodeller af beige fedtvæv ikke at genskabe den strukturelle og funktionelle kompleksitet, herunder et vaskulært netværk, som observeres i fedtvæv i mus.

I Appendix I udviklede vi et universelt cellekultursystem af vaskulære sfæroider, der består af den stromale vaskulære fraktion fra det (inguinale/subkutane) hvide fedtvæv i mus. Inkorporering af de vaskulære fedtvævssfæroider i ekstracellulær matrix forårsagede vaskulær dannelse, øget vækst af sfæroiderne og opregulering fedtvævsgener. RNA-sekventering påviste øget udtryk af gener involveret i processer såsom glukosemetabolisme, lipidmetabolisme og termogenese sammenlignet med 2D cellekulturer. Dette blev yderligere understreget af øget iltforbrug i de vaskulære fedtvævssfæroider. Den ikke-selektive β-adrenerge receptoragonist Isoproterenol og den naturligt forekommende adipokin FGF21 forstærkede yderligere den termogene aktivering i sfæroiderne sammenlignet med 2D cellekulturer, hvilket korrelerede med øget genudtryk af β-adrenerge og Fgfreceptorer. Disse forsøg understreger anvendelsesområderne og de vaskulære fedtvævssfæroiders evne til at fungere som en model for fysiologiske processer som termogenese.

Ved brug af vaskulære fedtvævssfæroider har vi derfor fået indblik i, at modningen af fedtceller påvirkes af det stromale vaskulære mikromiljø og dermed påvirker deres metaboliske genudtryk og funktion.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Kornfeld, Jan-Wilhelm, Vejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 7. maj 2024

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Vascularized 3D Adipose Spheroids - a Novel Model to Understand Beige Thermogenesis'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater