User-operated Audiometry: Improving and developing effective user-operated audiometry

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

111 Downloads (Pure)

Abstract

Nedsat høreevne kan skyldes alderdom, støjeksponering, genetik og infektionssygdomme.Nedsat høreevne er et handicap, der bliver mere udbredt desto ældre befolkningen bliver(Cruickshanks et al., 1998). I 2013 estimerede World Health Organization (WHO), at 360millioner mennesker globalt har en hørenedsættelse der er handicap givende (WHO, 2013),og i 2021 var estimatet steget til 466 millioner (WHO, 2021). En brugerbetjent audiometritillader, at dele af diagnosticeringen af høreskaden kan udføres af patienter/brugere selv ogopnå lige så gode resultater som manuelle audiometrier, uden at bruge personaleressourcer.Trods mange års forskning står brugerbetjent audiometri stadig overfor barrierer for indførseli høreklinikkerne. UAud projektet søger at overvinde disse barrierer ved at forståbekymringerne hos både patienter og personale og forbedre på brugerbetjent audiometri udfra disse. UAud projektet søger også med et randomiseret kontrolleret forsøg at etablereeffektiviteten af høreapparatsbehandling baseret på brugerbetjent audiometri. Kort tid efterstarten af UAud-projektet skete Corona pandemien også, som har flyttet meninger i retningenfor implementering af brugerbetjent audiometri.

Denne afhandling undersøger først forskningsfeltet for brugerbetjent audiometri igennem en systematisk kortlægningsundersøgelse. Den systematiske kortlægningsundersøgelse viste, at feltet for brugerbetjent audiometri har set en markant stigning i forskning i det sidste årti, med forskellige emneområder værende dækket herunder. Afhandlingen bidrager med ny forskning for at afhjælpe stadig eksisterende bekymringer fra professionelle med hensyn til validitet grundet forskellige aspekter af brugerbetjente tests. For at muliggøre denne type forskning blev teknologier som REDCap og Digital to Analog Converters (DACs) blandt andet udforsket. Arkitekturen for vores implementering til at forbinde med REDCap API'en er også detaljeret i afhandlingen. Endeligt detaljerer afhandlingen også udviklingen og resultaterne fra den første undersøgelse af en ny testmetode, som menes at være forskellig fra de to historisk dominerende metoder inden for brugerbetjent ren-tone audiometri. Den nye testmetode blev positivt modtaget af test deltagerne og fandt signifikant lavere tærskler for de lavere-til-mellem test frekvenser og ens tærskler for de mellem-til-højere test frekvenser.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Nielsen, Jacob, Vejleder
  • Pedersen, Ellen Raben, Vejleder
  • Schmidt, Jesper Hvass, Vejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 27. apr. 2023

Emneord

  • Brugerbetjent Audiometri

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'User-operated Audiometry: Improving and developing effective user-operated audiometry'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater