Undersøgelse af danskfagets didaktik

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationUndervisning

Resumé

Dansk er ikke ét fag, men mange fag. Anskuet i et historisk perspektiv har danskfaget ændret sig meget over de seneste århundreder, blandt andet ved at mediedimensionen er kommet mere ind i faget end det var for 50 år siden. Anskuet i et aktuelt perspektiv anno 2016 ser faget forskelligt ud på langs og tværs: Danskfaget på den gymnasiale uddannelse stx er fx et andet danskfag end dansk på den gymnasiale uddannelse htx. Dansk er også forskelligt på langs af uddannelsessystemet, fra folkeskole over ungdomsuddannelse til universitet og videre ud i voksenuddannelse og knopskydningen dansk som andetsprog. Derfor taler man også om de mange danskfag.
Denne dynamik i faget kalder i dén grad på undersøgelser af faget. Men hvordan kan vi gøre danskfag til genstand for systematisk undersøgelse? At stille det spørgsmål er at spørge til danskfagets didaktik. Og formålet med denne artikel er netop at give et bud på hvad der menes med danskfagets didaktik.
Spørgsmålet vil blive angrebet ud fra flere synsvinkler. Først foretages en begrebsafklaring af didaktikbegrebet, herunder danskfagets didaktik, hvor jeg argumenterer for en bred og eksplorativ tilgang. Dernæst kortlægges danskfagets didaktik som et sociologisk vidensfelt, dvs. som noget nogen rent faktisk arbejder med, undersøger og udvikler til daglig. Herefter går vi tættere på en mere teoretisk anlagt analysemodel til undersøgelse af danskfagets praksisser, som henter sin inspiration hos Ellen Krogh, mangeårig forsker i danskfagets didaktik. Med modellen som baggrund vil vi herefter studere nogle eksempler på empirisk forskning i danskfagets praksis. Og afslutningsvis gøres nogle overvejelser over visioner for danskfaget i fremtiden.
Artiklen tilbyder altså et indblik i danskfagets didaktik som begreb, felt, analysemodel, empirisk praksis og vision. Artiklen i pdf-version 25 sider. På Metodebogen.dk findes den i en hyperlinket version.
OriginalsprogDansk
Publikationsdatojan. 2017
StatusUdgivet - jan. 2017

Emneord

  • Danskfagets didaktik

Citer dette

@misc{815f040952b84a9ba8e02fa522857c37,
title = "Unders{\o}gelse af danskfagets didaktik",
abstract = "Dansk er ikke {\'e}t fag, men mange fag. Anskuet i et historisk perspektiv har danskfaget {\ae}ndret sig meget over de seneste {\aa}rhundreder, blandt andet ved at mediedimensionen er kommet mere ind i faget end det var for 50 {\aa}r siden. Anskuet i et aktuelt perspektiv anno 2016 ser faget forskelligt ud p{\aa} langs og tv{\ae}rs: Danskfaget p{\aa} den gymnasiale uddannelse stx er fx et andet danskfag end dansk p{\aa} den gymnasiale uddannelse htx. Dansk er ogs{\aa} forskelligt p{\aa} langs af uddannelsessystemet, fra folkeskole over ungdomsuddannelse til universitet og videre ud i voksenuddannelse og knopskydningen dansk som andetsprog. Derfor taler man ogs{\aa} om de mange danskfag.Denne dynamik i faget kalder i d{\'e}n grad p{\aa} unders{\o}gelser af faget. Men hvordan kan vi g{\o}re danskfag til genstand for systematisk unders{\o}gelse? At stille det sp{\o}rgsm{\aa}l er at sp{\o}rge til danskfagets didaktik. Og form{\aa}let med denne artikel er netop at give et bud p{\aa} hvad der menes med danskfagets didaktik.Sp{\o}rgsm{\aa}let vil blive angrebet ud fra flere synsvinkler. F{\o}rst foretages en begrebsafklaring af didaktikbegrebet, herunder danskfagets didaktik, hvor jeg argumenterer for en bred og eksplorativ tilgang. Dern{\ae}st kortl{\ae}gges danskfagets didaktik som et sociologisk vidensfelt, dvs. som noget nogen rent faktisk arbejder med, unders{\o}ger og udvikler til daglig. Herefter g{\aa}r vi t{\ae}ttere p{\aa} en mere teoretisk anlagt analysemodel til unders{\o}gelse af danskfagets praksisser, som henter sin inspiration hos Ellen Krogh, mange{\aa}rig forsker i danskfagets didaktik. Med modellen som baggrund vil vi herefter studere nogle eksempler p{\aa} empirisk forskning i danskfagets praksis. Og afslutningsvis g{\o}res nogle overvejelser over visioner for danskfaget i fremtiden.Artiklen tilbyder alts{\aa} et indblik i danskfagets didaktik som begreb, felt, analysemodel, empirisk praksis og vision. Artiklen i pdf-version 25 sider. P{\aa} Metodebogen.dk findes den i en hyperlinket version.",
keywords = "Danskfagets didaktik",
author = "Elf, {Nikolaj Frydensbjerg}",
note = "[Om publikationen, citeret fra hjemmesiden] METODEBOGEN.DK Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni R{\o}nn-Poulsens (f. 1943) trykte l{\ae}rebog Metode bogen - Analysemetoder til litter{\ae}re tekster - suppleret med nye tekster. Bogen udkom f{\o}rste gang i 1980 og er siden udgivet i mange oplag. Anni R{\o}nn-Poulsen har venligst godkendt, at en ny revideret udgave realiseres med denne digitale udgivelse. I den digitale udgave af bogen gengives fire kapitler stort set u{\ae}ndret. Det er kapitler om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk kritik, og impressionistisk litteraturkritik. De fleste artikler er disponeret i tre dele: 1) En metodeintroduktion, 2) en eksemplarisk tekstanalyse og 3) en kritisk kommentar om metodens muligheder og begr{\ae}nsninger. De n{\ae}vnte kapitler bliver suppleret med helt nye artikler om biografisk litteraturkritik, ideologikritik, nyhistorisme, psykologisk orienteret litteraturkritik, dekonstruktion, feministisk litteraturkritik, l{\ae}serorienteret metode, procesorienteret litteraturp{\ae}dagogik, kognitiv litteraturanalyse og kulturstudier. Metodebogen.dk er is{\ae}r henvendt til nye l{\ae}rerstuderende og bachelorstuderende p{\aa} universitetet, som besk{\ae}ftiger sig med {\ae}stetiske tekster og tekstanalyse. Sidste{\aa}rs-elever p{\aa} gymnasiale uddannelser kan ogs{\aa} drage nytte af metodebogen.dk.",
year = "2017",
month = "1",
language = "Dansk",
type = "Other",

}

Undersøgelse af danskfagets didaktik. / Elf, Nikolaj Frydensbjerg.

2017, .

Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationUndervisning

TY - ICOMM

T1 - Undersøgelse af danskfagets didaktik

AU - Elf, Nikolaj Frydensbjerg

N1 - [Om publikationen, citeret fra hjemmesiden] METODEBOGEN.DK Denne hjemmeside er en digitalisering af udvalgte kapitler fra Finn Brandt-Pedersen (1926-1991) og Anni Rønn-Poulsens (f. 1943) trykte lærebog Metode bogen - Analysemetoder til litterære tekster - suppleret med nye tekster. Bogen udkom første gang i 1980 og er siden udgivet i mange oplag. Anni Rønn-Poulsen har venligst godkendt, at en ny revideret udgave realiseres med denne digitale udgivelse. I den digitale udgave af bogen gengives fire kapitler stort set uændret. Det er kapitler om hhv. nykritik, strukturalistisk narratologi, marxistisk kritik, og impressionistisk litteraturkritik. De fleste artikler er disponeret i tre dele: 1) En metodeintroduktion, 2) en eksemplarisk tekstanalyse og 3) en kritisk kommentar om metodens muligheder og begrænsninger. De nævnte kapitler bliver suppleret med helt nye artikler om biografisk litteraturkritik, ideologikritik, nyhistorisme, psykologisk orienteret litteraturkritik, dekonstruktion, feministisk litteraturkritik, læserorienteret metode, procesorienteret litteraturpædagogik, kognitiv litteraturanalyse og kulturstudier. Metodebogen.dk er især henvendt til nye lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse. Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan også drage nytte af metodebogen.dk.

PY - 2017/1

Y1 - 2017/1

N2 - Dansk er ikke ét fag, men mange fag. Anskuet i et historisk perspektiv har danskfaget ændret sig meget over de seneste århundreder, blandt andet ved at mediedimensionen er kommet mere ind i faget end det var for 50 år siden. Anskuet i et aktuelt perspektiv anno 2016 ser faget forskelligt ud på langs og tværs: Danskfaget på den gymnasiale uddannelse stx er fx et andet danskfag end dansk på den gymnasiale uddannelse htx. Dansk er også forskelligt på langs af uddannelsessystemet, fra folkeskole over ungdomsuddannelse til universitet og videre ud i voksenuddannelse og knopskydningen dansk som andetsprog. Derfor taler man også om de mange danskfag.Denne dynamik i faget kalder i dén grad på undersøgelser af faget. Men hvordan kan vi gøre danskfag til genstand for systematisk undersøgelse? At stille det spørgsmål er at spørge til danskfagets didaktik. Og formålet med denne artikel er netop at give et bud på hvad der menes med danskfagets didaktik.Spørgsmålet vil blive angrebet ud fra flere synsvinkler. Først foretages en begrebsafklaring af didaktikbegrebet, herunder danskfagets didaktik, hvor jeg argumenterer for en bred og eksplorativ tilgang. Dernæst kortlægges danskfagets didaktik som et sociologisk vidensfelt, dvs. som noget nogen rent faktisk arbejder med, undersøger og udvikler til daglig. Herefter går vi tættere på en mere teoretisk anlagt analysemodel til undersøgelse af danskfagets praksisser, som henter sin inspiration hos Ellen Krogh, mangeårig forsker i danskfagets didaktik. Med modellen som baggrund vil vi herefter studere nogle eksempler på empirisk forskning i danskfagets praksis. Og afslutningsvis gøres nogle overvejelser over visioner for danskfaget i fremtiden.Artiklen tilbyder altså et indblik i danskfagets didaktik som begreb, felt, analysemodel, empirisk praksis og vision. Artiklen i pdf-version 25 sider. På Metodebogen.dk findes den i en hyperlinket version.

AB - Dansk er ikke ét fag, men mange fag. Anskuet i et historisk perspektiv har danskfaget ændret sig meget over de seneste århundreder, blandt andet ved at mediedimensionen er kommet mere ind i faget end det var for 50 år siden. Anskuet i et aktuelt perspektiv anno 2016 ser faget forskelligt ud på langs og tværs: Danskfaget på den gymnasiale uddannelse stx er fx et andet danskfag end dansk på den gymnasiale uddannelse htx. Dansk er også forskelligt på langs af uddannelsessystemet, fra folkeskole over ungdomsuddannelse til universitet og videre ud i voksenuddannelse og knopskydningen dansk som andetsprog. Derfor taler man også om de mange danskfag.Denne dynamik i faget kalder i dén grad på undersøgelser af faget. Men hvordan kan vi gøre danskfag til genstand for systematisk undersøgelse? At stille det spørgsmål er at spørge til danskfagets didaktik. Og formålet med denne artikel er netop at give et bud på hvad der menes med danskfagets didaktik.Spørgsmålet vil blive angrebet ud fra flere synsvinkler. Først foretages en begrebsafklaring af didaktikbegrebet, herunder danskfagets didaktik, hvor jeg argumenterer for en bred og eksplorativ tilgang. Dernæst kortlægges danskfagets didaktik som et sociologisk vidensfelt, dvs. som noget nogen rent faktisk arbejder med, undersøger og udvikler til daglig. Herefter går vi tættere på en mere teoretisk anlagt analysemodel til undersøgelse af danskfagets praksisser, som henter sin inspiration hos Ellen Krogh, mangeårig forsker i danskfagets didaktik. Med modellen som baggrund vil vi herefter studere nogle eksempler på empirisk forskning i danskfagets praksis. Og afslutningsvis gøres nogle overvejelser over visioner for danskfaget i fremtiden.Artiklen tilbyder altså et indblik i danskfagets didaktik som begreb, felt, analysemodel, empirisk praksis og vision. Artiklen i pdf-version 25 sider. På Metodebogen.dk findes den i en hyperlinket version.

KW - Danskfagets didaktik

UR - http://www.metodebogen.dk

M3 - Udgivelser på nettet - Net-publikation

ER -