Early-life exposure to persistent organic pollutants (POPs) and obesity development in humans

Bidragets oversatte titel: Udsættelse for persistente organiske miljøgifte (POP-forbindelser) tidligt i livet og fedme udvikling hos mennesker

Jeanett Tang-Péronard

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

39 Downloads (Pure)

Abstrakt

Flere studier indikerer, at udsættelse for kemikalier med hormonforstyrrende effekter, kan spille en rolle i fedmeepidemien. Evidensen for en sammenhæng mellem udsættelse for kemikalier og efterfølgende fedmeudvikling er dog stadig sparsomt beskrevet.
Hovedformålet med denne Ph.D. var at undersøge, om koncentrationer af persistente organiske miljøgifte (POP-forbindelser) PCB, DDE og HCB, som er vurderet at være hormonforstyrrende, var associeret til fedme hos mennesker. Hypotesen var, at udsættelse for POP-forbindelser i fostertilstanden forstyrrer metabolismen og programmerer barnet til efterfølgende udvikling af fedme. Før et forbud i 1970’erne, blev PCB anvendt i elektronikindustrien og DDE, HCB som pesticider. De findes stadig i miløjet og mennesker pga. deres langsomme nedbrydning og bioakkumulation.
Ph.d.-afhandlingen inkluderede fire studier (Studie I-IV). Studie I var et review, Studie II-III var baseret på data fra den ”Færøske Kohorte 3” og Studie IV fra den danske delkomponent af ”European Youth Heart Study”.
Det systematiske review (Studie I) inkluderede studier, der undersøgte sammenhængen mellem hormonforstyrrende stoffer, herunder POP-forbindelser, og fedme hos mennesker. Reviewet inkluderede 24 studier, hvoraf 22 undersøgte sammenhængen mellem POP-forbindelser og fedme. Størstedelen af studierne rapporterede en sammenhæng mellem POP-forbindelser og fedme. Resultaterne afhang af type kemikalie, dosis, timing samt køn. Studier, der undersøgte prænatal eksponering, indikerede, at udsættelse for kemikalier i livmoderen muligvis kan medføre permanente fysiologiske ændringer, som kan prædisponere til senere vægtøgning.
I Studie II var udsættelse for PCB og DDE i livmoderen associeret med forhøjet BMI, taljeomkreds samt en større ændring i BMI fra 5 til 7 år blandt 7-årige piger med overvægtige mødre. Der blev ikke observeret nogen sammenhænge hos drengene. I den samme kohorte var udsættelse for PCB, DDE and HCB i livmoderen associeret med høje insulin niveauer hos 5-årige børn – ligeledes kun blandt pigerne (Studie III).
I Studie IV blev der ikke oberserveret nogen sammehænge mellem PCB, DDE and HCB målt ved 8-10 år og efterfølgende ændringer i BMI z-scores, taljeomkreds samt body fat % efter 6 og 12 år, muligvis forklaret ved den lave eksponering i populationen.
Samlet set underbygger nogle af resultaterne i denne afhandling hypotesen om, at hormonforstyrrende stoffer kan programmere afkommet til senere udvikling af fedme og andre metaboliske forstyrrelser og indikerer, at kemikalier muligvis spiller en rolle i fedmeepidemien. Resultaterne tyder også på, at det kvindelige køn er mere sårbar overfor udsættelse for POP-forbindelser samt, at det kræves et hvis niveau af POP-forbindelser for at forårsage obesogene effekter.
Bidragets oversatte titelUdsættelse for persistente organiske miljøgifte (POP-forbindelser) tidligt i livet og fedme udvikling hos mennesker
OriginalsprogEngelsk
Vejledere/rådgivere
  • Heitmann, Berit Lilienthal, Vejleder
Udgiver
StatusUdgivet - 2015

Note vedr. afhandling

Forsvarsdato: 10. april 2015 Hovedvejleder: Berit Heitmann. Medvejledere Tina Kold Jensen og Helle Raun Andersen. FUNDING:This work was supported by the Danish Council for Strategic Research, Program Commission on Health, Food and Welfare and the Kirsten and Freddy Johansens Fund (grants 95-103-72087 and 95-103-21990); National Institute of Environmental Health Sciences, NIH (ES012199); and the Danish Environmental Protection Agency as part of the environmental support program DANCEA (Danish Cooperation for Environment in the Arctic).

Citationsformater