Type 2 diabetes in people with a psychiatric disorder – an exploration of the prevalence, incidence, and potential mediating mechanisms

Nanna Lindekilde

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

53 Downloads (Pure)

Abstrakt

Næsten hvert tredje menneske udvikler psykisk sygdom i løbet af deres liv. Personer med psykisksygdom har ofte lavere livskvalitet sammenlignet med personer uden psykisk sygdom og dør i gennemsnit 10-15 år tidligere. Personer med psykisk sygdom dør oftere i forbindelse med selvmord og ulykker, men den øgede dødelighed kan særligt forklares ud fra høj komorbiditet af somatiske lidelser, herunder i særdeleshed hjertekarsygdomme og type 2 diabetes. I de seneste årtier har forskere undersøgt sammenhængen mellem psykisk sygdom og type 2diabetes, men et samlet overblik over den nuværende litteratur mangler, ligesom at der fortsat er behov for mere viden omkring hvilke potentielle mekanismer, som kan forklare sammenhængen. Formålet med denne PhD afhandling er at skabe et overblik over prævalensen og incidensen af type2 diabetes blandt personer med psykisk sygdom sammenlignet med personer uden psykisk sygdom, samt afdække potentielle medierende mekanismer som kan forklare sammenhængen. PhD afhandlingen består af fire delstudier, fordelt på seks artikler, som i det følgende vil blivepræsenteret.

Delstudie 1: Overbliksartikel om prævalensen af type 2 diabetes blandt personer med psykisksygdom. Tidligeres studier har undersøgt prævalensen af type 2 diabetes blandt personer medpsykisk sygdom, men et overblik over disse studier mangler fortsat. I en overbliksartikelopsummerer vi fundene, og for hver psykisk sygdom estimerer vi prævalensen af type 2 diabetes. I vores oversigtsartikel finder vi 32 systematiske reviews baseret på 245 primære studier, og vi estimerer prævalens rater på mellem 8% til 40% på tværs af personer med 10 forskellige kategorier af psykisk sygdom. Delstudie 1 består af to artikler; en protokolartikel og en oversigtsartikel.

Delstudie 2: Overbliksartikel om incidensen af type 2 diabetes blandt personer med psykisksygdom. Vi ønsker at skabe et overblik over eksisterende studier, som har undersøgt incidensen af type 2 diabetes blandt personer med psykisk sygdom. Vi identificerede 25 systematiske reviews, som rapporterede incidensen af type 2 diabetes blandt personer med psykisk sygdom. Vi identificerede seks forskellige kategorier af psykiske sygdom, som var blevet undersøgt. På tværs af disse sås en øget incidens af type 2 diabetes sammenlignet med personer uden psykisk sygdomvarierende fra RR 1.18 (95% CI 1.12-1.24) til OR 1.94 (95% CI 1.34-2.80). Det blev dog fremhævet i de identificerede artikler, at mere viden om potentielle mekanismer, som kan forklare sammenhængen mellem psykisk sygdom og type 2 diabetes, fortsat mangler. Delstudie 2 består afto artikler; en protokolartikel og en oversigtsartikel.

Delstudie 3: Landsdækkende, registerbaseret studie, som undersøger incidensen af type 2diabetes blandt personer med psykisk sygdom. I et landsdækkende, registerbaseret studie følger vi mere end 5.000.000 danskere (≥18 år) i perioden fra 1995-2018. I studiet undersøger vi 10forskellige kategorier af psykiske sygdomme og en overordnet kategori (enhver psykisk sygdom).Vi ønsker at sammenligne incidens-rate af type 2 diabetes blandt personer med psykisk sygdom sammenlignet med incidens-rate for personer uden psykisk sygdom. Ligeledes undersøger vi den aldersspecifikke incidens-rate for personer hhv. med og uden psykisk sygdom. På tværs af samtlige kategorier af psykiske sygdom finder vi en øget incidens af type 2 diabetes blandt personer medpsykisk sygdom sammenlignet med personer uden psykisk sygdom varierende fra (IRR) 1.52 (1.19-1.31) to 3.08 (2.14-4.44) afhængigt af den specifikke psykiske sygdom. Samtidigt ser vi, at incidensen af type 2 diabetes er markant højere blandt personer med psykisk sygdom i den yngre del af populationen (<50 år). Delstudie 3 består af én artikel.

Delstudie 4: Undersøgelse af potentielle medierende mekanismer som forklarer sammenhængen mellem psykisk sygdom og type 2 diabetes. Der er behov for yderligere viden om potentielle medierende mekanismer, som kan forklare sammenhængen mellem psykisk sygdom og type 2 diabetes. I et longitudinelt kohorte studie følger vi mere end 250.000 danskere i op til 8,9år. Vi ser på sammenhængen mellem 10 forskellige psykiske sygdomme og incidens type 2 diabetes og undersøger hvorledes 10 potentielle medierende faktorer kan forklare sammenhængen. For 6kategorier af psykisk sygdom (stofmisbrug, skizofreni, affektive lidelser, neurotiske lidelser, spiseforstyrrelser, og personlighedsforstyrrelser) ser vi en statistisk signifikant øget risiko for udvikling af type 2 diabetes. Vi ser på tværs af de psykiske sygdomme, at de fleste undersøgte medierende faktorer kan være med til at forklare sammenhængen (med undtagelse af usunde kostvaner og somatisk komorbiditet), men at forbrug af antidepressiv medicin spiller en særlig storrolle (13.3%-32.1% afhængigt af den specifikke psykiske sygdom). Delstudie 4 består af én artikel. I afhandlingen diskuteres delstudierne i relation til eksisterende viden, deres metodiske begrænsninger, kliniske implikationer samt fremtidig forskning.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Pouwer, Francois, Hovedvejleder
  • Henriksen, Jan Erik, Bivejleder
  • Lasgaard, Mathias, Bivejleder
  • Rubin, Katrine Hass, Bivejleder
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 13. jan. 2022

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Type 2 diabetes in people with a psychiatric disorder – an exploration of the prevalence, incidence, and potential mediating mechanisms'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater