Towards Digital Era Leadership

Kenneth Kristensen

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

283 Downloads (Pure)

Abstract

Det er i dag svært at forestille sig offentlige organisationer fungere uden brug af digitale teknologier og serviceydelser, i hvert fald i de nordiske liberale demokratier. Konsekvenserne er store, fordi digitalisering indeholder store potentialer for at bidrage til at løse komplekse samfundsproblemer men samtidigt dybe faldgruber, som må undgås.

Denne PhD afhandling tager et agnostisk udgangspunkt ved hverken at betragte digitalisering som god eller ond, men her for at blive. Digitalisering, og især nye digitale teknologier, kræver retning and topledelse på linje med et emne som økonomi. Mange direktioner i offentlige organisationer er usikre på at navigere i den digitale tidsalder. Hvad er digitalisering? Og hvad er de opgaver og handlinger som direktionerne må påtage sig?

Denne afhandling fokuserer på offentlige organisationers direktioners opgaver og handlinger i deres ledelse af digitalisering. Emnet studeres med afsæt i forskningsfeltet offentlig digitalisering som et tværfagligt forskningsfelt forankret i forskningsfelterne informationssystemer og offentlig administration. Derfor anvendes flere teoretiske tilgange.

Med udgangspunkt i kritisk realisme anvender afhandlingen kvalitative metoder til at beskrive og forklare direktionernes opgaver og handlinger i forhold til det politiske niveau og de interne organisationer. I alt 96 højtstående respondenter er blevet interviewet som empirisk hovedkilde til empiriske data fra danske kommuner, der er den kontekstuelle ramme.

Afhandlingen består af denne sammenfattende rapport, fire forskningsartikler og en rapport. Den første artikel beskriver og forklarer begivenhederne i en meget omdiskuteret sag, hvor en kommune overvejede at bruge algoritmer til tidlig opsporing af socialt udsatte børn. Den anden artikel er en konceptuel definition af lederskab af offentlig digitalisering baseret på en struktureret gennemgang af forskningslitteratur. Den tredje artikel fokuserer på direktionernes opgaver og handlinger i to danske kommuner og udviklingen (eller manglen på samme) i deres opmærksomhed på de forskellige opgaver. Den fjerde artikel identificerer barriererne for politisk engagement i digitalisering og forklarer, hvorfor emnet sjældent er på den lokale politiske dagsorden. Rapporten er målrettet praktikere og beskriver, hvordan man kan engagere det politiske niveau for at sikre, at de vigtige demokratiske beslutninger om digitalisering træffes inden for det politiske system.

Afhandlingen finder, at ledelse af digitalisering involverer opgaverne udnyttelse, samarbejde, innovation og udforskning af digitalisering. Direktionerne skal balancere mellem disse opgaver og især den ambidekstrale udfordring med at udnytte de eksisterende muligheder og samtidig udforske fremtidige muligheder. I danske kommuner er den altovervejende opgave dog at udnytte de eksisterende digitale muligheder, hvilket er overraskende givet forskningslitteraturens fokus på modenhedsmodeller og transformativ ledelse af digitalisering. Den sammenfattende rapport diskuterer yderligere digitaliseringens karakteristika og lederskabet heraf, de nødvendige kapaciteter for direktionerne og strategier for ledelse af digitalisering.

Afhandlingen bidrager til teori og praksis ved at bringe konceptuelle diskussioner om offentlig topledelse af digitalisering fremad samt give rige empiriske eksempler på, hvordan direktioner leder digitalisering og forklaringer på, hvorfor ledelsen udføres, som den gør.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Kjær, Ulrik, Hovedvejleder
  • Klausen, Kurt Klaudi, Bivejleder
Dato for forsvar1. sep. 2023
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 11. aug. 2023

Note vedr. afhandling

Den fulde afhandling kan læses på SDUs bibliotek.

Emneord

  • Digitalisering
  • topledelse
  • direktion
  • politisk ledelse
  • offentlig digitalisering
  • kommune

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Towards Digital Era Leadership'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater