The reconfiguration of emergency healthcare in Denmark – from the many small hospitals to a few big emergency hospitals

Bidragets oversatte titel: Reorganisering af det danske akut sygehus system i Danmark - fra de mange små hospitaler til de få store akut sygehuse

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Introduktion
Siden 2007 er det danske akutte sygehus system blevet reorganiseret. Dette var på baggrund af en rapport hvor Sundhedsstyrelsen præsenterede flere initiativer, der skulle sikre behandling af høj kvalitet i alle dele af landet på alle tider af døgnet. Anbefalingerne omfattede færre akut-hospitaler gennem lukning af små hospitaler. Specialiseret behandling blev centraliseret, her-under akut behandling i akutmodtagelserne med én indgang. Speciallægerne skal være til stede på akutmodtagelserne når som helst på døgnet, og derudover blev obligatorisk henvisning til akutmodtagelserne implementeret. En konsekvens af reorganiseringen var øget rejsetid for mange patienter.
Dødelighed betragtes generelt som en af de klassiske, afgørende markører for kvaliteten af behandling. Evaluering af reorganisering af akut systemet er kompleks, og kun få videnskabelige undersøgelser har evalueret de nationale konsekvenser af en reorganisering.
Reorganiseringen har haft konsekvenser for sundhedsvæsenet. Vi antager, at reorganiseringen har forbedret det akutte sundhedsvæsen. Derfor sigter denne afhandling på at udforske ændringen i ikke-planlagte hospitalskontakter og dødelighed før og efter reorganise-ringen af det akutte sundhedsvæsen. For det første ved at beskrive de nationale ændringer i ikke-planlagte hospitalskontakter i den periode, hvor reorganiseringen skete. For det andet ved at undersøge den nationale ændring i dødelighed før og efter reorganiseringen. For det tredje ved at undersøge ændringen i dødeligheden omkring tidspunktet for reorganiseringer på akut-hospitalerne.


Metode
De tre studier i denne afhandling er baseret på individualiserede registerdata for alle voksne (alder ≥ 18 år) ikke-planlagte kontakter til offentlige sygehuse i Danmark fra 2005 til 2017. Studiekohorten omfatter data fra Landspatientregisteret, Folkeregisteret og registre fra Dan-marks Statistik med oplysninger om indkomst og uddannelse.
Det første studie beskrev de årlige karakteristika for studiepopulationen.
Det anden studie brugte et ”Interrupted time series design” til at beregne æn-dringer i nationale hospitals- og 30-dages dødelighed før og efter reorganiseringen. Hæld-ningsændringen repræsenterer ændringen i hospitals- og 30-dages dødelighed mellem før og efter reorganiseringen, mens præ-trenden repræsenterer, hvordan dødeligheden ville være fortsat, hvis der ikke var nogen reorganiseringen. Vi stratificerede analyserne på tidspunkt på dagen, dag på ugen og på udvalgte diagnoser.
Det tredje studie undersøgte umiddelbare ændringer i hospitals- og 30-dages dødelighedsrater omkring tidspunktet for reorganiseringen på hvert af akuthospitalerne.


Resultater
I studie 1 inkluderede vi 13.524.680 ikke-planlagte hospitalskontakter fra 2005 til 2016. Det årlige antal ikke-planlagte hospitalskontakter steg fra 1.067.390 i 2005 til 1.221.601 i 2016 (14,4%). Derudover fandt vi at antallet af ikke-planlagte hospitalskontakter med alder ≥65 år og Charlson Comborbidity Index ≥3 steg gennem studieperioden.
Vi inkluderede 11.367.655 ikke-planlagte hospitalskontakter i studie 2, 4.704.362 før og 6.663.293 efter omorganiseringen af det akutte sundhedsvæsen. Vi fandt ingen statistisk signifikant ændring i hospitalsdødeligheden uanset ugedag og tidspunkt på dagen. Vi fandt en stigning i 30-dags dødelighed på 0,4 % (95% CI: 0.0-0.8%) om året efter reorganiseringen. Ikke-planlagte hospitalskontakte med aortaaneurisme, multitraumer, myokar-dial infarktion og stroke havde faldende dødelighed efter reorganisationen.
I studie 3 inkluderede vi 23 akuthospitaler med 11.367.655 ikke-planlagte hospi-talskontakter. Vi fandt, at tre hospitaler havde en statistisk signifikant reduktion i hospitals- og 30-dags dødeligheden umiddelbart efter reorganiseringen.


Konklusion
I de tre studier fandt vi, at antallet af ikke-planlagte hospitalskontakter steg i løbet af studie perioden. Reorganiseringen førte generelt til en let stigning i 30-dages dødelighed, hvorimod hospitalsdødeligheden ikke blev påvirket af reorganiseringen. Ikke-planlagte hospitalskontakte med aortaaneurisme, multitraumer, myokardial infarktion og stroke havde faldende dødelighed efter reorganisationen. Vi fandt tre hospitaler reducerede hospitals- og 30-dages dødelighed umiddelbart efter reorganiseringen.
Bidragets oversatte titelReorganisering af det danske akut sygehus system i Danmark - fra de mange små hospitaler til de få store akut sygehuse
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Brabrand, Mikkel, Hovedvejleder
  • Bech, Mickael, Bivejleder
  • Bogh, Søren Bie, Bivejleder
  • Henriksen, Daniel, Bivejleder
  • Johnsen, Søren Paaske, Bivejleder, Ekstern person
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 20. apr. 2022

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Reorganisering af det danske akut sygehus system i Danmark - fra de mange små hospitaler til de få store akut sygehuse'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater