The pig as translational model of urinary tract infection: recapitulating important aspects of human disease

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstract

Blærebetændelse er en hyppig infektionssygdom i Danmark og rammer personer i alle aldersgrupper. Selvom blærebetændelse let kan behandles med antibiotika vil sygdommen ofte vende tilbage og vi ved ikke meget om hvorfor nogle personer, som er ellers sunde og raske, bliver ramt og ikke andre. På hospitalerne er blærebetændelse også den hyppigste hospitals-erhvervet infektionssygdom som i høj grad kan tilskrives det store forbrug af urinvejskatetre. Blærebetændelse udgør således et stort problem både i samfundet og på hospitalerne.


Målet med dette ph.d.-projekt var at udvikle og optimere en blærebetændelse-model i grise og karakterisere infektionsforløbet og patogenesen i dette dyr mhp. at afdække grisens muligheder som translationel dyremodel inden for denne sygdom.


I modellen anvendtes konventionelle hun-grise (Landrace x Yorkshire) på ca. 40 kg. Infektionen blev induceret via transurethral inokulation (via blærekateter) med uropatogene E. coli (UPEC). Grisene blev inokuleret med aftagende mængder bakterier for at identificere det mindste nødvendige inokulum og derved karakterisere grisensfølsom over for blærebetændelse. Ved at bruge en ΔFimH mutant blev betydningen af type-1 fimbriae undersøgt. Tilstedeværelsen af intracellulære bakterier blev undersøgt ved at behandle (med antibiotika) inficerede griseblærer ex vivo eller in vivo og herefter mikroskopere med konfokal laser scanning mikroskopi samt ved udpladning af homogeniseret blærevæv. Grisemodellen blev også tilpasset til at facilitere et studie med et nyt antimikrobielt blærekateter.


Resultaterne er sammenskrevet i 5 manuskripter (3 publikationer og 2 manuskripter under fagfællebedømmelse) og viser at grise er meget følsomme for UVI og at kun ganske få bakterier er tilstrækkeligt til at give ophav til blærebetændelse. infektionspotentialet er meget afhængigt at type-1 fimbriae, da ΔFimH mutanten var betydeligt svækket. Intracellulære bakterier kunne ikke påvises I blærevæv. I katetermodellen var det antimikrobielle kateter I stand til at forhindre infektion i alle grise til sammenligning med kontrol grise som alle udviklede blærebetændelse.


Konklusionen er, at blærebetændelses-modellen i grise er en pålidelig model som afspejler mange vigtige parametre ved human infektion. Derfor er grisen velegnet til patogenese-studier og som præ-klinisk model til at validerer nye behandlinger mod blærebetændelse. Herudover viser studierne at der er betydelige
forskelle i patogenesen, særligt i forhold til den intracellulære kolonisering, mellem mus og grise og indikerer herved at resultater fra mus ikke altid kan ekstrapoleres direkte til større dyr.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Andersen, Thomas Emil, Hovedvejleder
  • Lund, Lars, Vejleder
Eksterne samarbejdspartnere
Dato for forsvar28. mar. 2022
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 16. mar. 2022

Note vedr. afhandling

Afhandlingen kan lånes på SDUs bibliotek.

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'The pig as translational model of urinary tract infection: recapitulating important aspects of human disease'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater