The Effects of Salinity on Nitrogen Losses from an Oligohaline Estuarine Sediment

Anne E. Giblin, Nathaniel B. Weston, Gary Thomas Banta, Jane Tucker, Charles S. Hopkinson

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Søgeresultater