The effects of Comprehensive Geriatric Assessment in older patients with cancer

Bidragets oversatte titel: Effekten af geriatrisk vurdering hos ældre patienter med kræft

Ann-Kristine Weber Giger

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

24 Downloads (Pure)

Abstract

Ældre patienter med kræft er en meget forskelligartet gruppe med varierende grader af fysisk funktionsevne, antal af konkurrerende lidelser og skrøbelighed. Således er nogle patienter friske, mens andre kan være sårbare eller ligefrem skrøbelige. Tilstedeværelsen af skrøbelighed hos en ældre patient der behandles for kræft øger risikoen for forringet livskvalitet, funktionsevne, forringet overlevelse og lægemiddelbivirkninger. En ældremedicinsk vurdering og helbredsoptimering (CGA) er en helhedsvurdering af den enkelte ældres samlede helbred og grad af skrøbelighed. I forbindelse med en CGA vurderes fysisk funktionsevne, kognition, komorbiditet, psykosocial status, fysisk styrke, og daglige indtag lægemidler. Vurderingen danner grundlag for en behandlingsplan, hvis formål er at forbedre den ældres helbred, og derved reducere skrøbelighed. Nylige lodtrækningsforsøg har vist, at en CGA som supplement til vanlig kræftbehandling kan reducere bivirkninger og øge sandsynligheden for at gennemføre den planlagte behandling hos ældre med kræft. Hvorvidt CGA kan forhindre tab af fysisk styrke og forhindre indlæggelser hos ældre med skrøbelighed der behandles for kræft er uafklaret.

Denne Ph.d.-afhandling belyser, gennem to lodtrækningsforsøg, effekten af CGA hos ældre med skrøbelighed, der behandles for kræft. Formålet med de to studier er hhv. at undersøge:

Studie I: Om CGA som supplement til vanlig onkologisk behandling kan forhindre tab af fysisk styrke og livskvalitet hos ældre med skrøbelighed, der modtager livsforlængende kræftbehandling.

Studie II: Om CGA som supplement til vanlig onkologisk behandling kan forhindre indlæggelser og øge sandsynligheden for at gennemføre den planlagte kræftbehandling (adherence) hos ældre med skrøbelighed der modtager helbredende kræftbehandling.

De to lodtrækningsstudier var ens med hensyn til opsætning, og beskrives derfor samlet nedenfor.

Alle ældre 70+ årige, der var henvist til kræftafdelingen på Odense Universitetshospital mhp. opstart af kræftbehandling, blev screenet for skrøbelighed. Ældre der screenede skrøbelige og som påbegyndte kræftbehandling, blev tilbudt at indgå i enten studie I eller II, afhængig af hensigten med kræftbehandlingen (livsforlængende eller helbredende). Deltagerne blev derefter tilfældigt udvalgt til enten at modtage CGA som supplement til vanlig kræftbehandling eller udelukkende at modtage vanlig kræftbehandling. CGA blev gennemført indenfor 30 dage efter behandlingsopstart.

Baggrundsdata blev indsamlet forud for lodtrækningen. Deltagerne blev bedt om at gennemføre en fysisk styrketest, en såkaldt 30 sekunders rejse-sætte-sig test, og udfylde livskvalitetsskemaer ved inklusion og efter hhv. 3 og 6 måneder. Derudover blev data vedr. indlæggelser og kræftbehandling inden for de første 6 måneder indhentet fra deltagernes elektroniske patientjournaler.

Resultat

Studie I: Der blev inkluderet 88 deltagere i gruppen der modtog CGA (intervention) og 93 deltagere modtog vanlig behandling (kontrol). Deltagernes gennemsnitlige (median) alder var 77 år [IQR 73-81], 69% var mænd og den mediane G8 score var på 12 [IQR10-13]. Der var ingen statistisk signifikant forskel i deltagerenes fysiske styrke målt med 30 sekunders rejse-sætte-sig test ved 3 måneders opfølgning mellem de to undersøgte grupper. Der var en tendens til at deltagerne der modtog en CGA forbedrede deres fysiske styrke inden for de første 6 måneder efter behandlingsopstart, mens deltagerne der ikke fik CGA havde uændret fysisk styrke gennem studiet. I en undergruppe af deltagere, der screenede mindst skrøbelig, var forskellen i fysiske styrke mellem de to grupper statistisk signifikant men ikke klinisk, betydende. Der var ikke forskel i livskvalitet mellem de to grupper.

Studie II: 178 deltagere, 83 i interventionsgruppen og 90 i kontrolgruppen, blev inkluderet i studiet. Deltagernes gennemsnitlige alder var 75 år [IQR 72-79], 51.5% var mænd, og havde en median G8 score på 12 [IQR 11-14]. Studie II viste, at CGA reducerede antallet af akutte indlæggelser med 26%, men denne forskel var ikke statistisk betydende. Videre var der ingen forskel mellem grupperne i antallet af deltagere der gennemførte den planlagte kræftbehandling.

Konklusion

Samlet set kan det konkluderes, at CGA ikke forbedrede den fysiske styrke eller livskvalitet hos ældre patienter med skrøbelighed der modtog livsforlængende kræftbehandling. Der var heller ingen statistisk signifikant effekt af CGA ift. at forhindre indlæggelser eller øge andelen af ældre, der gennemførte planlagt kræftbehandling hos de patienter der modtog kurativ kræftbehandling. Timing af og adherence til CGA behandlingen kan have påvirket effekten af CGA. Fremtidige studier bør derfor have fokus på at undersøge muligheden for at tilbyde CGA endnu tidligere i kræftbehandlingsforløbet og på at øge adherence til de tiltag, som bliver tilbudt ifm.
CGA.
Bidragets oversatte titelEffekten af geriatrisk vurdering hos ældre patienter med kræft
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Ryg, Jesper, Hovedvejleder
  • Lund, Cecilia Margareta, Bivejleder, Ekstern person
  • Pfeiffer, Per, Bivejleder
  • Jørgensen, Trine Lembrecht, Bivejleder
Dato for forsvar7. jun. 2024
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - 2. apr. 2024

Emneord

  • Geriatrisk vurdering
  • skrøbelighed
  • kræft

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'Effekten af geriatrisk vurdering hos ældre patienter med kræft'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater