The Challenges of Asymmetric Urban Warfare: The Israeli Experience 1982-2014

Claudia Læssøe Pedersen

  Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

  Abstract

  Afhandlingens hovedformål har været at identificere de politiske og militære udfordringer og erfaringer, der mødte Israel og det israelske forsvar (IDF) i dets krigsførelse i bymæssige områder fra 1982 til 2014. Derudover har det været formålet at klarlægge, hvorledes disse udfordringer og erfaringer kan bidrage til den fremtidige praksis og analyse af bykampe. Gennem afhandlingens historiske rekonstruktioner af bykampene i Libanon, 1982 over Vestbredden, 2002, til Gaza, 2008-09 og 2014, er de væsentligste israelske erfaringer fra hhv. den kinetiske (fysiske) og kognitive (sociale og politiske) kampplads identificerede. Det påvises, at udfordringerne på den kinetiske kampplads bæres ind på den kognitive kampplads, hvorved effekter og konsekvenser på det strategisk/politiske niveau muliggøres.


  En af de identificerede tilbagevendende udfordringer for IDF var en indbygget konflikt i dets ’rules of engagement’ (ROEs), idet disse på samme tid understregede behovet for at minimere civile tab og minimere tabet af egne tropper. Dette blev imidlertid ændret, hvorved der under Gaza-operationerne 2008 og 2014 var en klar prioritering af IDF soldaters liv over civile palæstinensiske liv. Udfordringen fik til gengæld helt nyt liv på den kognitive kampplads, idet israelerne blev stærkt kritiserede for at forbryde sig mod principperne om distinktion og proportionalitet. En anden væsentlig identificeret tilbagevendende erfaring var erkendelsen af utilstrækkelig bykampstræning, dog indenfor forskellige områder. Israelerne måtte i øvrigt sande, at kreativitet i de palæstinensiske ikke-statslige aktørers forberedelse af kamppladsen kontinuerligt udviklede sig, ligesom brugen af ’lawfare’, hvilket øgede kompleksiteten.


  Ud fra afhandlingens nybrydende historiske rekonstruktioner af bykampene er det anskueliggjort, at udviklingen fra Libanon til Gaza på den kognitive kampplads gik imod et stærkt øget fokus på LOAC. Således kan der ligeledes påvises en klar sammenhæng mellem fokus på LOAC og en åbenlys stigning og kreativitet i udførelsen af ’lawfare’. På baggrund af de udvalgte cases ses ligeledes en stigende spænding imellem ’humanitet’ og ’militær nødvendighed’ indenfor LOAC, som på den kognitive kampplads spændes til bristepunktet eller muligvis endda sprænger rammen. De israelske udfordringer gjaldt således også især den massive kritik af den israelske krigsførelse som værende i strid med LOAC og særligt principperne distinktion og proportionalitet, som vanskeliggjorde kampen for legitimitet. Denne kritik fik ikke mindst luft under vingerne igennem medierne, som bragte den israelske krigsførelse til doms for den internationale offentlige mening.


  I Beirut i 1982 var den internationale presse til stede midt på kamppladsen, hvilket skabte en betydelig udfordring for israelerne og ikke bidrog positivt til det israelske narrativ om at have ’den mest moralske hær i verden’. På Vestbredden og i Gaza 2004-2014, afskar IDF stort set pressens adgang til kamppladsen, hvorved IDF uden troværdige modsvar blev beskyldt for at skjule ugerninger. Den israelske indsats på den kognitive kampplads for at opnå legitimitet fik ofte en selvpåført kæp i hjulet, da informationer fra både det politiske niveau og IDF ofte viste sig at være upålidelige og ødelæggelse og civile tab disproportionale. Israelerne undlod i øvrigt i høj grad at forklare kompleksiteten af den asymmetriske urbane kampplads.


  Endelig påvises der i afhandlingen en udvikling i de strategisk/politiske effekter og konsekvenser i tidsperioden. Hvor de væsentligste konsekvenser som følge af Libanon-krigen var en alvorlig delegitimering internationalt, havde den juridiske dimension overtaget i Gaza-krigene. Selv om det israelske image endnu en gang led et alvorligt knæk, var de juridiske implikationer og mulige konsekvenser tydelige.
  OriginalsprogEngelsk
  Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
  Dato for forsvar6. maj 2022
  Udgiver
  DOI
  StatusUdgivet - 20. apr. 2022

  Note vedr. afhandling

  Afhandlingen kan læses på SDUs bibliotek.

  Fingeraftryk

  Dyk ned i forskningsemnerne om 'The Challenges of Asymmetric Urban Warfare: The Israeli Experience 1982-2014'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

  Citationsformater