The anti-ageing potential of lifelong football and team handball training – with special emphasis on telomeres and bone health

Marie von Ahnen Hagman

Publikation: AfhandlingPh.d.-afhandling

Abstrakt

Formål: I takt med at den ældre befolkning stiger stødt på verdensplan, øges prævalensen af aldersrelaterede sygdomme, såsom osteoporose og hjertekarsygdom, ligeledes. Behandling af disse aldersrelaterede sygdomme er forbundet med en stor økonomisk byrde, som forventes at stige betydeligt i fremtiden. På trods af at fysisk aktivitet anses som det mest effektive ikke-medicinske middel til at fremme en sund aldring, er den moderne livsstil præget af en høj grad af fysisk inaktivitet. Viden om motionsformer, der potentielt kan udskyde aldringsprocessen og øge antallet af raske leveår, er derfor efterspurgt. Formålet med denne afhandling var at undersøge en række markører for biologisk aldring hos unge og ældre boldspillere af begge køn med særligt fokus på knoglesundhed og cellulær aldring.

Metode: To tværsnitsstudier med raske mandlige ikke-rygere (studie I og II, n=140) samt raske kvindelige ikke-rygere (studie III and IV, n=130) blev gennemført. I studie I og II blev unge mandlige elite fodboldspillere (YF♂) og ældre mandlige fodboldspillere (EF♂) sammenlignet med aldersmatchede utrænede kontroller. I studie III og IV blev unge kvindelige fodboldspillere (YF♀)og ældre kvindelige håndboldspillere (EH♀) sammenlignet med aldersmatchede utrænede kontroller. Knogletætheden blev bestemt ved dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) skanning. En fasteblodprøve blev indsamlet med henblik på knoglemarkøranalyser i plasma samt evaluering af telomerlængde, telomerase enzymaktivitet, ekspression af telomerassocierede proteiner, antal af mitokondrie-DNA-kopier (mtDNA) samt mitokondriefunktion i de mononukleære celler (MNCs).

Resultater: Studie I viste, at både unge og ældre mandlige fodboldspillere havde markant højere knogletæthed end aldersmatchede kontroller. Mere specifikt var knogletætheden højere i denproksimale del af femur (YF♂: 24–37%, EF♂: 7–13%), i benene (YF♂: 18%, EF♂: 9%) samt på helkropsniveau (YF♂: 10%, EF♂: 6%) sammenlignet med kontroller. EF♂ demonstrerede endda højere knogletæthed i den femorale trochanter (10%) og i benene (8%) sammenlignet med ungekontroller på trods af en aldersforskel på 47 år. Ydermere havde YF♂ en 29–53% højere koncentration af knogleformationsmarkører i blodet sammenlignet med kontroller. Studie II viste, at EF♂ havde 1–3% længere telomerer i granulocytter og lymfocytter sammenlignet med ældrekontroller, samt en 37% lavere ekspression af det ”aldringsfremmende” protein p16. Selvom telomerlængden var ens i de to unge grupper, havde YF♂ ~4 fold højere telomeraseaktivitet og 2–3 fold højere ekspression af ”aldringshæmmende” proteiner sammenlignet med kontroller. Studie III underbyggede resultaterne fra studie I, da både unge og ældre kvindelige boldspillere viste markant højere knogletæthed end aldersmatchede kontroller. Disse gruppeforskelle inkluderede en højere knogletæthed i den proksimale del af femur (YF♀: 18–29%, EH♀: 7–9%), i den lumbale del af rygsøjlen (YF♀: 12–16%, EH♀: 8–10%), i benene (YF♀: 20%, EH♀: 8%) samt på helkropsplan (YF♀: 13%, EH♀: 5%) sammenlignet med kontroller. Yderligere demonstrerede YF♀ en højere koncentration af knogleformationsmarkører (57–98%), mens EH♀ havde en lavere koncentration af den målte knogleresorptionsmarkør (14%) sammenlignet med aldersmatchede kontroller. Studie IV viste, at YF♀ havde 22–24% længere telomerer i lymfocytter og MNCs sammenlignet med ungekontroller samt et ~20% højere mtDNA antal. EH♀ havde et lavere lymfocyt mtDNA antal sammenlignet med ældre kontroller (14%), men ~3 fold højere mitokondriefunktion i lymfocytterne.

Konklusion: Resultaterne i denne afhandling antyder, at regelmæssig og livslang deltagelse i holdsport, såsom fodbold og håndbold, har en positiv påvirkning på den biologiske aldring hos begge køn. En højere knogletæthed samt højere koncentration af knogleformationsmarkører hos boldspillere medfører potentielt en reduceret risiko for knoglebrud og knogleskørhed senere i livet. Længere telomerer, et højere mtDNA antal samt højere mitokondriefunktion er sandsynligvis associeret meden reduceret risiko for en række aldersrelaterede sygdomme, f.eks. hjertekarsygdom, og dødelighed generelt. Samlet set lader det til, at regelmæssig fodbold- og håndboldtræning fremmer en sund aldring og potentielt kan øge antallet af raske leveår hos både unge og ældre mænd og kvinder.
OriginalsprogEngelsk
Bevilgende institution
  • Syddansk Universitet
Vejledere/rådgivere
  • Krustrup, Peter, Hovedvejleder
  • Helge, Eva Wulff, Bivejleder, Ekstern person
Udgiver
DOI
StatusUdgivet - jan. 2021

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne om 'The anti-ageing potential of lifelong football and team handball training – with special emphasis on telomeres and bone health'. Sammen danner de et unikt fingeraftryk.

Citationsformater